Forebyggelse af urinvejsinfektioner

 

  Udarbejdet/revideret: December 2017
Revideres: Januar 2021
Ansvarlig: Kontinenssygeplejersker

Målgruppe:

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker ansat på ældre og sundhedsområdet i Kalundborg Kommune.

Formål/mål:

Sikre at medarbejdere har den fornødne viden i forhold til at forebygge urinvejsinfektioner

 • Forebyggelse af urinvejsinfektioner og tilbagevendende urinvejsinfektioner og dermed bedring af livskvalitet
 • Sikre borgere, der har urinvejsinfektioner og tilbagevendende urinvejsinfektioner, modtager en korrekt udredning, pleje og behandling

Symptomer på urinvejsinfektioner kan være

 • Alment utilpashed, kvalme
 • Temperaturforhøjelse
 • Smerter svarende til bækkenområdet
 • Hyppige vandladninger
 • Svie ved vandladning
 • Plumret eller blodig urin, ildelugtende urin
 • Ændring af adfærd (hos ældre/demente)

Årsager til urinvejsinfektioner kan være

 • Utilstrækkelig nedre hygiejne, E-colibakterier
 • Kulde
 • Samleje, anal samleje og Honey-Moon cystit - urinvejsinfektion efter hyppig samleje med ny partner
 • Afløbshindring som sten og tumorer i urinvejene, forstørret prostata, prolaps (nedsynkning), obstipation
 • Kateter bl.a. grundet slimhindeforandringer
 • Anatomiske forhold, udposninger på urinrøret
 • Dårlig blæretømning
 • Hormonelle ændringer
 • Operationer i underliv og urinveje
 • Sygehusindlæggelser, urinvejsinfektion er den hyppigste sygehus erhvervede infektion
 • Sygdomme, hvor immunforsvaret er nedsat

Forebyggelse, pleje og behandling

 • Håndvask/hånddesinfektion ifølge vejledning for håndhygiejne
 • Væskeindgift 30 ml/kg (1½-2 liter)
 • Vandladning hver 3.-4. time, god siddestilling ved toiletbesøg
 • Hensigtsmæssige vandladningsvaner og optimal blæretømning, oplæring i triple voiding (kvinder)
 • Vandladning efter samleje (kvinder)
 • Regelmæssig afføring
 • Nedre hygiejne x1 dagligt, desuden ved hvert skift af våd ble eller uridom. Benyt intimsæbe, korrekt afvaskning mod anus
 • Medicinsk behandling ifølge lægeordination, Østrogen vagitorie, tranebær, engangskaterisation
 • Den profylaktiske behandling pauseres ved opstart af antibiotisk behandling for urinvejsinfektion
 • Kontrol af urinprøve før skift af præparat
 • Sygepleje dokumenteres i plejeplan vedr. udskillelse/urinvejsinfektion, hvor der tages stilling til forebyggelse, pleje og behandling, dato for evaluering og efterfølgende revurdering
 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk