Urinprøvetagning

 

  Udarbejdet/revideret: December 2016
Revideres: Januar 2021
Ansvarlig: Kontinenssygeplejersker

Målgruppe:

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker ansat på ældre og sundhedsområdet i Kalundborg Kommune.

Formål/mål:

At sikre at medarbejdere der varetager opgaven har den fornødne viden

 • At borgerens urin bliver undersøgt ud fra den nyeste viden
 • At proceduren udføres ens i hele kommunen
 • At personalet udfører opgaven korrekt

Hvem skal have taget urinprøve

Borgere med symptomer på urinvejsinfektion
f.eks. temperaturforhøjelse, smerter svarende til bækkenområdet, almen utilpashed, manglende vandladning, små hyppige vandladninger, plumret eller blodig urin, ildelugtende urin, konfusion eller demenssymptomer
Prøvetagningen aftales med sygeplejerske/ssa-er eller praktiserende læge

Hvis der anvendes urinstiks kan den kun være vejledende og  behandling bør  kun iværksættes på baggrund af en D/R.

Hvordan tages urinprøven

 1. Håndhygiejne ifølge gældende vejledning
 2. Ved synlig forurening udføres nedre toilette
 3. Brug et rent bæger (plastkop/engangskrus)
 4. Det tilstræbes det er midtstråleurin, morgenurin og 3 timer efter forrige vandladning
 5. Midtstråleurin: Borger instrueres i at lade vandet en smule i toilettet før det rene bæger holdes under strålen. Minimum 5 ml
 6. Urinen hældes i en til formålet beregnet beholder med skruelåg - urinprøveglas

Hvordan tages urinprøve fra kateter

 1. Afklem kateteret i 15-30 minutter
 2. Håndhygiejne ifølge gældende vejledning
 3. Adskil kateter fra urinpose, åben for klemmeskruen og luk lidt urin ud. Derefter lukkes min. 5 ml. ud i et rent bæger (plastkop/engangskrus)
 4. Sæt ny urinpose på, når prøven er taget
 5. Fjern klemmeskruen
 6. Urinen hældes i en til formålet beregnet beholder med skruelåg - urinprøveglas

Hvordan sendes prøven

 1. Urinprøveglas mærkes med cpr. nr. og navn
 2. Indikation for prøvetagning sendes til praktiserende læge, brug følgeseddel og dokumentere i plejeplan
 3. Urinprøve afleveres straks til praktiserende læge
 4. Hvis urinprøven ikke bringes til lægen inden for ½ time, sættes den på køl
 5. Anvend evt. urinprøveglas, tilsat borsyre

Kontrolurin efter behandling

 • Ukompliceret urinvejsinfektion
  • Ingen kontrol undersøgelse hos voksne
   (ingen kendte urologiske sygdomme, ingen sygdomme som nedsætter immunforsvaret, ikke gravid over 15 år)

   

 • Kompliceret urinvejsinfektion
  • Kontrol undersøgelse hos voksne
   (kendt urologisk sygdom, recidiverende cystitter > 3 pr. år, mænd, børn < 15 år,
   graviditet)
  • Kontrol undersøgelse senest en uge efter afsluttet behandling
 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk