Skylning af urethralt og suprapubisk kateter

 

  Udarbejdet/revideret: Maj 2018
Revideres: Maj 2020
Ansvarlig: Kontinenssygeplejersker

Målgruppe:

Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på Ældre- og Sundhedsområdet.

Formål/mål:

Sikre at medarbejdere der varetager opgaven har den fornødne viden.

 • Sikre at borgere får den korrekte pleje og behandling ud fra nyeste evidens.
 • Undgå kateterstop grundet blødning, plumret urin, blæreirritation, krystallisering, blæresten, ildelugtende urin.
 • Hvirvle op i bundfald, som derved skylles ud af blæren.

 

Inden skylning skal der være en lægelig eller sygeplejefaglig vurdering/medicinsk indikation.
Blæren tømmes aldrig fuldstændigt gennem et blærekateter med ballon.
Der vil altid stå residualurin, hvori blærehenfald og kalkkrystaller kan forekomme som bundfald, der ikke skylles ud ved almindelig drænage

 

Komplikationer ved skylning 

 • Infektionsrisiko
 • Smerter

Skylning af permanent urethral- og suprapubisk kateter, med steril saltvand ved kateterstop

 • Håndvask/hånddesinfektion efter gældende vejledning for håndhygiejne
 • Der anvendes rene latex/nitril handsker, sterilt saltvand (120 ml flex), desinfektion af studsen på saltvandsflasken
 • Skylles med 50-100 ml sterilt saltvand til urinen er klar, indsprøjtes kun en gang, med en frekvens til klar urin
 • Ny pose påsættes efter skylning
 • Skyl aldrig på et kateter hvor der er infektion, da der kan presses bakterier i blodbanen (urosepsis)

Skylning af permanent urethral- og suprapubisk kateter, med Uro-Tainer, med Uro-Tainer, Twin Suby G 3,2%, 30 ml og Twin Solutio R 6% 30 ml.Anvendes kun ved synlig tegn på inkrusationer på kateteret

 • Håndvask/hånddesinfektion efter gældende vejledning for håndhygiejne
 • Der anvendes rene latex/nitril handsker
 • Følg trin for trin vejledningen på brug af uro-tainer
 • Væsken løber ind uden der må presse
 • Virketid 5 min. for hvert kammer
 • Ny pose påsættes efter skylning

Skylning af permanent urethral- og suprapubisk kateter, med Uro-Tainer, med Polyhexanid 100 ml. Anvendes kun ved synlig tegn på fnuller og slim

 • Håndvask/hånddesinfektion efter gældende vejledning for håndhygiejne
 • Der anvendes rene latex/nitril handsker
 • Følg trin for trin vejledningen på brug af uro-tainer
 • Væsken løber ind med tyndekraftens hjælp, hvorefter den straks skal løbe ud igen
 • Ny pose påsættes efter skylning

 

 

Kontraindikationer ved skylning med urotainer produkter:

 • I tilfælde af hypersersensibilitet (allergi) over polyhexanid, chlorhexidin eller sorbitol
 • I tilfælde af blærebetændelse eller anden urogenital tilstand, som kan forårsage hæmaturi. Konsulter evt. en læge herom.
 • I dagene efter kirurgisk indgreb i blæren eller urinvejene

Dokumentation

Sygeplejen dokumenteres i plejeplan vedr. udskillelse af affaldsstoffer/kateter, hvor der tages stilling til dato for evaluering, revurdering og behandling.

 

Referencer:

http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/NIR/NIR%20Urinvejsinfektion.ashx hentet d. 4.1.2017
 http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/NIR/NIR%20Haandhygiejne.ashx hentet d. 4.1.2017

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk