Transurethralt blærekateter

 

  Udarbejdet/revideret: Februar 2020
Revideres: Februar 2022
Ansvarlig:

Kontinenssygeplejersker
MEJE og ANPN

Målgruppe:

Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på Ældre- og Sundhedsområdet.

Formål/mål:

Sikre at medarbejder, som varetager opgaven, har den fornødne viden

 • At sikre borgere, der har blærekateter, modtager en korrekt pleje og behandling ud fra nyeste evidens
 • At afhjælpe obstruktion og striktur af nedre urinveje
 • At sikre god funktion af blærekateter efter anlæggelse
 • At forebygge infektioner

Transurethral blærekateter

 • Permanent blæredrænage via et kateter gennem urethra
 • Kateteret holdes på plads med en ballon

Indikation:

Altid lægeordineret og udredt

Information til borgeren

 • Borgeren orienteres om indikation for kateterskift
 • Borgeren orienteres om fremgangsmåde ved kateterskift
 • Borgeren orienteres om evt. ubehag ved kateterskift
 • Borgeren informeres om mindst en gang daglig vask omkring urinrøret.
 • Ved øget sekret fra urinrøret, øges intervallet efter behov
 • Borgeren informeres om drænage systemet

Procedurebeskrivelse

 • Før og efter kateteranlæggelse skal håndvask og hånddesinfektion foretages efter gældende vejledning for håndhygiejne
 • Med rene handsker pakkes kateterisationssæt og kateter ud
 • Ved synlig urenhed skal genitalierområdet afvaskes med vand og evt. sæbe ph. 3.5-6 Det eksisterende kateter fjernes ved at tømme ballonen med en sprøjte og træk stempel ud af sprøjten
 • Kateteret trækkes langsomt ud
 • Handsker kasseres, hånddesinfektion foretages, tag sterile handsker på
 • Sterilt afdækningsstykke lægges mellem benene på kvinder og under penis på mænd
 • Urinrørets åbning afvaskes med sterilt saltvand
 • Bedøv med lidokain i urinrøret og afvent 3-4 minutter
 • Påfør gel på kateteret fra skiftesættet
 • Før det nye kateter i urinrøret
 • Kateteret anlægges hos mænd i rolig bevægelse så langt op som muligt. Penis holdes i en vinkel på 90 grader. Hos kvinder skal kateteret ca. 10 cm op
 • Urinpose/ventil tilkobles og ballonen fyldes med 5 ml sterilt vand med 10 % glycerin
 • Kateteret trækkes tot (trækkes tilbage til der mærkes let modstand)
 • Obs. at der kommer urin i slangen
 • Genitalia området aftørres

Valg af kateter

 • Valg af kateter

  • Latex ( det gule) max liggetid 30 dage
   har lille inderlumen
   egner sig ikke til langtidsbehandling og til borgere med hæmaturi eller grumset urin
  • 100 % silikone (klare/blå) max liggetid 12 uger
   har stor inderlumen
  • Tiemann (en lille krumning yderst på spidsen)
   anvendes specielt til mænd, hvor det er svært at anlægge et alm. Kateter

Vær opmærksom på:

 • Der kan komme blødning i forbindelse med skiftningen
 • Ved langtidsdrænage kan bakteriuri ikke forhindres. Stiks aldrig en kateter urin. Infektion skal kun behandles, hvis der er tale om almene symptomer som smerter, temperatur forhøjelse eller konfusion hos specielt ældre mennesker
 • Lægen kontaktes ved ovenstående symptomer
 • Ved behandlingskrævende urinvejsinfektion skal kateter og pose skiftes samtidig ved opstart med antibiotika.

 Afklemning af kateteret

 • Afklemningsregime kan anvendes hos de fleste borgere med blærekateter til langtidsbrug, efter læge ordination
 • Kateter må ikke afklemmes ved Urinvejsinfektion
 • Anvendes kun hvis borgeren selv kan håndtere det
 • Urinen skal være klar
 • Der skal være blærekapacitet til det
 • Afklemning kan gennemføres med eller uden brug af poser, der kan anvendes ventil eller klemmeskrue
 • Blærens rytmiske fyldning mindsker kateterets irritation af blærevæggen og modvirker dannelse af bundfald
 • Kateteret kan være afklemt i intervaller i op til 3 timer
 • Blæren tømmes altid ved trang og eller ved smerte
 • De fleste anvender åbentstående kateter til pose om natten
 • Ved febrile tilstande, makroskopisk hæmaturi, urinlækage langs kateteret og hos personer, som ikke selv kan udføre afklemningsregime, anvendes kontinuerlig drænage til posen
 • Kateterventilen udskiftes efter behov, min. 1 gang ugentlig

Dokumentation

Sygeplejen dokumenteres i omsorgssystemet vedr. udskillelser i henhold til de sygeplejefaglige optegnelser (helbredstilstande). Der skal udfyldes udredningsskema (under plna, tilstand), indsatsmål og handlingsanvisning (kateter handlingsanvisning)

 

Referencer:

https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-urinvejsinfektion hentet d. 12.02.2020

https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-haandhygiejne.pdf?la=da hentet d. 12.02.2020

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk