Suprapubisk blærekateter

 

  Udarbejdet/revideret: november 2014
Revideres: januar 2021
Ansvarlig: Kontinenssygeplejersker

Målgruppe:

Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på Ældre og Sundhedsområdet

Formål/mål:

At sikre at medarbejdere der varetager opgaven har den fornødne viden

 • At sikre borgere, der har et blærekateter, modtager en korrekt pleje og behandling
  udfra nyeste evidens
 • At afhjælpe obstruktion og stictur af nedre urinveje
 • At sikre god funktion af blærekateter efter anlæggelse
 • At forebygge infektioner

Suprapubisk blærekateter

Permanent blæredrænage via et kateter gennem en indstikskanal, mellem hud og blærevæg, placeret lidt under navlen
Kateteret holdes på plads med en ballon

Indikation

Medicinsk indikation skal foreligge, samt stillingtagen til den forventet drænagevarighed.

Information til borgeren

 • Borgeren informeres om indikation for kateterskift
 • Borgeren orienteres om fremgangsmåde ved kateterskift
 • Borgeren orienteres om evt. ubehag ved kateterskift
 • Borgeren informeres om mindst en gang daglig at vaske omkring indstiksstedet. Ved øget sekretion fra indstiksstedet, øges intervallet efter behov

Procedurebeskrivelse

 •  Før og efter kateteranlæggelse skal håndvask og hånddesinfektion foretages efter gældende     vejledning for håndhygiejne
 •  Kateterisationssæt og det nye kateter pakkes ud
 •  Med rene handsker tømmes ballonen på det gamle kateter ved hjælp af en sprøjte, sprøjten tømmes i kapsel og påsættes  i ballonventilen med strøjtestemplet fjernet så vandet kan løbe ud
 • Kateteret trækkes ud, der kan være en del modstand, specielt hos borgere som hurtigt   danner inkrustrationer i kateterlumen
 • Handsker kasseres, hånddesinfektion foretages, sterile handsker tages på
 • Vask omkring indstiksstedet med sterilt saltvand
 • Kom lidokain/klorhexidin gel på kateteret og ned i kanalen. Anvend mindst 10 ml.
 • Før det nye kateter ind gennem den eksisterende kanal til blæren. Man kan ofte mærke kateteret går gennem blærevæggen. Kateteret føres så langt ind, så også ballondelen er inde i blæren.
 • Urinpose/ventil tilkobles og ballon fyldes med ca. 5 ml sterilt vand med 10% glycerin.
 • Kateteret trækkes tot (trækkes tilbage til der mærkes let modstand) kateteret skal fikseres så knæk, træk og tryk undgås
 • Obs. at der kommer urin i slangen
 • Huden omkring indstiksstedet aftørres og tør forbinding påsættes hvis det ønskes

Valg af kateter

100% silikone kateter med mindst muligt ch. som sikrer sufficient drænage.
Der kan med fordel benyttes open end.

Poseskift 

 • Dagpose med kort slange skiftes èn gang ugentlig
 • Skil kateter og urinpose ad, påsæt ny urinpose uden at røre studsen
 • Ved brug af både dag- og natposen samtidig, er dagposen forsynet med en bundventil, som kan tilkobles en natpose med lang slange, som hænges i et stativ på sengen, natposen tømmes og skiftes dgl.
 • Sengeliggende anvender kun urinposer med lang slange, skiftes èn gang ugentlig.

Tømning

 • Posen tømmes hver 3 – 4 time, find en fast rytme, posen må ikke blive mere end ¾ fuld

Studsen aftørres med toiletpapir

Vær opmærksom på:

 • Der kan komme blødning i forbindelse med skiftningen.
 • Indstikskanalen lukker sig meget hurtigt, derfor må kateteret ikke fjernes, uden det straks erstattes med et nyt.
 • Skifteinterval er individuelt, dog som hovedregel hver 12. uge.
 • Ved langtidsdrænage kan bakteriuri ikke forhindres. Infektion skal kun behandles, hvis der er tale om almene symptomer som smerter, temperatur Forhøjelse og konfusion.
 • Lægen kontaktes ved ovenstående symptomer.
 • Ved behandlingskrævende urinvejsinfektion skal kateter og pose skiftes ved opstart med antibiotika
 • Efter anlæggelsen kan der være sårsmerter op til 1 døgn. Kan behandles med smertestillende håndkøbsmedicin.
 • Hypergranulation ved indstiksstedet kan behandles med kortikosteroidsalve gr. 2 eller gr. 3 behandles kun i en kort periode.
 • Al medicinsk behandling skal læge ordineres.

 

Afklemning af kateteret

 • Afklemningsregime kan anvendes hos de fleste borgere med blærekateter til langtidsbrug, efter læge ordination.
 • Kateteret må ikke afklemmes ved urinvejsinfektion
 • Anvendes kun hvis borgeren selv kan håndtere det.
 • Urinen skal være klar.
 • Der skal være blærekapacitet til det.
 • Det kan gennemføres med eller uden brug af poser, og der kan anvendes ventil eller klemmeskrue.
 • Blærens rytmiske fyldning mindsker kateterets irritation af blærevæggen og modvirker dannelse af bundfald.
 • Kateteret kan være afklemt i intervaller i op til 3 timer.
 • Blæren tømmes altid ved trang og eller ved smerte.
 • De fleste anvender åbentstående kateter til pose om natten.
 • Ved febrile tilstande, makroskopisk hæmaturi, urinlækage langs kateteret og hos personer, som ikke selv kan udføre afklemningsregime, anvendes kontinuerlig drænage til posen.
 • Kateterventilen udskiftes efter behov, min. 1 gang ugentlig.

Dokumentation

Sygeplejen dokumenteres i plejeplan udskillelse/kateter

 

 

Referencer:

www.ssi.dk/NIRhaandhygiejne  hentet d. 9.1.2019
www.ssi.dk/NIRuvi  hentet d. 9.1.2019

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk