Ren intermitterende kateterisation

 

  Udarbejdet/revideret: Januar 2017
Revideres: Januar 2021
Ansvarlig: Kontinenssygeplejersker

Målgruppe:

Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på Ældre- og Sundhedsområdet.

Formål/mål:

Sikre at medarbejdere, der varetager opgaven har den fornødne viden

 • At sikre borgere, der engangskateteriseres, modtager den korrekte pleje og behandling ud fra nyeste evidens
 • At afhjælpe obstruktion og strictur af nedre urinveje
 • At afhjælpe blæretømning
 • At forebygge infektioner

Ren Intermitterende Kateterisation - RIK

 • Tømning af urinblæren ved anvendelse af sterilt kateter og usterile handsker udført i hjemmet
 • RIK foretrækkes i alle tilfælde, hvor blæretømning med kateter er indiceret, hvor det kan praktiseres og hvor kontinuerlig urinopsamling ikke er påkrævet

Indikation

 • Medicinsk indikation skal foreligge

Information til borgeren

 • Borgeren orienteres om fremgangsmåden ved katerisationen
 • Borgeren opfordres til at tømme blæren først
 • Borgeren udfører nedre toilette 1 gang dagligt og ved forurening

Procedurebeskrivelse

 • Før og efter RIK skal håndvask og hånddesinfektion foretages efter gældende vejledning for håndhygiejne
 • Ved synlig urenhed skal genitaliaområdet afvaskes med vand og sæbe (ph 3,5 -6)
 • Der bruges usterile handsker. Disse skal opbevares i en særskilt pose/kasse og skal kun bruges til denne procedure
 • Kateterisationen udføres, et hydrofilt kateter anvendes. Anvend kateter af mindst mulig størrelse, ch 12-16. Følg producentens anvisning
 • Kateter-overfladen må ikke berøres
 • Hos mænd føres kateteret i en rolig bevægelse så langt op som muligt, penis holdes i en vinkel på 90 grader. Hos kvinder skal kateteret ca. 10 cm op
 • Blæren skal tømmes fuldstændig, hvorefter kateteret trækkes langsomt ud og kasseres

Observationer

 • Hvis der er mere end 400 ml residualurin skal RIK frekvensen øges.
 • Hvis der er under 50 – 100 ml residualurin skal frekvensen nedsættes.
 • Notere volumen den første uge med mindre andet er aftalt og ret antallet af RIK ind efter dette
 • Ved afvigelser fra det normale, såsom blod i urinen, blødning fra urinrøret, smerter, ildelugtende urin eller besværliggjort kateterisation kontaktes sygeplejersken
 • For at sikre en fuldstændig blæretømning, bedes borgeren hoste eller en hånd lægges over blærestedet og den sidste rest urin kan presses ud
 • Det kan hos nogle mænd være svært at passere prostata, dette lettes, hvis borgeren hoster

Dokumentation

Sygeplejen dokumenteres i plejeplan udskillelse/RIK

 

Referencer:

www.ssi.dk/NIRhaandhygiejne hentet d. 9.1.2019
www.ssi.dk/NIRuvi hentet d. 9.1.2019

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk