Pleje ved Suprapubisk kateter(top-kateter)

 

  Udarbejdet/revideret: august 2018
Revideres: augsut 2020
Ansvarlig: Sundhedsstaben

Målgruppe:

Personalet ansat på ældre og sundhedsområdet i Kalundborg Kommune som varetager pleje til borgere med Suprapubisk kateter(kateter gennem bughulen)

Formål/mål:

At patienter og borgere modtager pleje og behandling i forhold til gældende kvalitetsstandarder

Hvad er et topkateter?
Et topkateter er et kateter, der indføres i en stikkanal mellem hud og blærevæg.

 

Årsager til anlæggelse af topkateter

 • At man ikke kan tømme blæren.
 • At man ikke kan holde på urinen.
 • At man vil afhjælpe en påvirket nyrefunktion
 • Hvor det ikke er muligt at engangskaterisere
 • Hvor almindelig blærekateter ikke kan anvendes

Daglig personlig hygiejne

Håndvask/hånddesinfektion før og efter proceduren ifølge vejledning for håndhygiejne.
Huden omkring kateteret vaskes med vand og evt. sæbe med neutral ph. værdi og forbindingen omkring kateteret skiftes dagligt eller, hvis forbindingen er løs, våd eller forurenet. Når sårkanterne er helet behøver, der ikke længere være forbinding over indstiksstedet.

 

Urinposer/kateterventiler
Der findes to slags poser: en med kort slange og en med lang slange.
Om dagen anvendes urinposen med kort slange.
Om natten anvendes pose med lang slange, da posen skal hænge på kanten af sengen med et lille stativ.
Nogle vil også kunne bruge en kateterventil, hvis blærekapaciteten er til det, urinen er klar, borgeren/hjælperen kan håndtere det.

 

Poseskift

 • Håndvask/hånddesinfektion før og efter proceduren ifølge vejledning for håndhygiejne.
 • Dagpose med kort slange skiftes èn gang ugentlig
 • Skil kateter og urinpose ad, påsæt ny urinpose uden at røre studsen
 • Ved brug af både dag- og natposen samtidig, er dagposen forsynet med en bundventil, som kan tilkobles en natpose med lang slange, som hænges i et stativ på sengen, natposen tømmes og skiftes dagligt
 • Sengeliggende anvender kun urinposer med lang slange, skiftes èn gang ugentlig.
 • Posen fæstnes til låret med en speciel poseholder..

For begge poser gælder, at de skal være placeret under blæreniveau.

 

Tømning

 • Håndvask/hånddesinfektion før og efter proceduren ifølge vejledning for håndhygiejne.
 • Posen tømmes hver 3. – 4. time eller efter behov, find en fast rytme, posen må ikke blive mere end ¾ fuld. Posen tømmes i toilettet.
 • Studsen aftørres med toiletpapir
 • Bruger man kateterventil, tømmes blæren ved vandladningstrang eller hver 3. time. Ventilen skiftes efter behov – dog mindst en gang om ugen.

 

Observationer og evt. problemer

Lille mængde urin eller ingen urin i posen i forhold til forventet kan skyldes flere ting:

 • Knæk på slangen - afhjælpes ved at følge kateter og slange, og se om den er bøjet nogen steder.
 • Er urinposen placeret korrekt?
 • For meget vand i ballonen
 • Kateteret er ikke placeret korrekt i blæren

 

Observationer:

 • Urinens udseende, farve og lugt
 • Hvor stor urinmængde?
 • Hvor meget drikker borgeren?
 • Er der hudproblemer- er huden hel, er der rødme, hævelse, ildelugtende udflåd ?
 • Ved mistanke om infektion måles temperatur
 • Er der smerter eller øvrige gener?

 

Væskeindtagelse

For at skylle urinvejene igennem og dermed undgå blærebetændelse, anbefales rigeligt væske i løbet af dagen - gerne 2 liter.

 

Bortskaffelse af brugte poser

Urinposerne tømmes i toilettet, lægges i en plast affaldspose og bortskaffes  med almindeligt husholdnings affald.

 

Kontrol af kateteret ved sygeplejerske eller social og sundhedsassistent

Kateteret skiftes hver 3. måned.  
Kateterstørrelse ch. 12 eller ch. 16 (det hjælper sjældent at skifte til et større ved utæthed langs katetret).
Antal ml i kateterballon: 5 ml.
For at kanalen ikke skal lukke sig anlægges det nye kateter straks efter det gamle er fjernet. Følg vejledning for anlægges af Suprapubisk kateter.
http://instruksfiler.kalundborg.dk/Vejledninger_og_procedurer/udskillelser_suprapubisk_blaerekateter.html

 

Komplikationer - kontakt sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent

Tilstopning
Sekretion fra indstiksstedet, serøs blodig/ purulent
Cystit(blærebetændelse som giver symptomer). Katetret skal altid skiftes i forbindelse med opstart af antibiotisk behandling.
Blærespasmer og utæthed(evt. forsøges antikolinerg medicin efter lægeordination)
Hypergranulation(øget vævdannelse) omkring indstiksstedet, dette kan behandles med hydrocortisoncreme efter læge ordination.

 

Dokumentation

 • Pleje og observationer dokumenteres i plejeplan udskillelse/kateter

Ved afvigelser kontaktes sygeplejerske eller social og sundhedsassistent.

 

 

 

Referencer:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/midtjylland/almen-praksis/patientforloeb/forloebsbeskrivelser/u-urinveje/suprapubisk-kateter/ hentet juli 2018

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/midtjylland/almen-praksis/patientforloeb/forloebsbeskrivelser/u-urinveje/suprapubisk-kateter/ hentet juli 2018

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk