Forebyggelse af obstipation

 

  Udarbejdet/revideret: november 2017/
Okt. 2019
Revideres: Oktober 2021
Ansvarlig: Sundhedsstaben

Målgruppe:

Sygeplejersker på ældre- og sundhedsområdet

Formål/mål:

At patienterne opnår for dem, normal afføring. 

At skabe mulighed for hurtig tilpasning af behandling med laxantia.

At beskrive rammeordination af laxantia, hvor ansvaret er uddelegeret til sygeplejersker ansat på ældre og sundhedsområdet i Kalundborg kommune

At sikre at medarbejdere, der varetager opgaven, har den fornødne viden.

At patienterne modtager den rigtige pleje og behandling i forhold til obstipation.

Ansvar

Ledelsen skal sikre

   • At der foreligger tilstrækkelige instrukser.
   • At medarbejderne er kvalificerede til at varetage opgaven
   • At føre relevant tilsyn med opgaverne.

Den enkelte sygeplejerske skal frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre opgaven forsvarligt.

Instruks

Afklaring af årsag til forstoppelse i forhold til følgende 9 faktorer:

 • Væske
 • Kost
 • Motion
 • Miljø
 • Medicin
 • Tarmvævet
 • Tarmbevægelse
 • Passageforhold
 • Bækkenbund

Eksempel på udredning:


Faktorer

Konklusion eksempel

 1. Væskebalance

Mindre end 800 ml

 1. Kost- vaner mængde og fiberindhold

Faldende ernæringsindsats

 1. Motion- fysisk aktivitet

Immobiliseret

 1. Miljø- Fysisk, psykisk, biologisk og socialt miljø

Svært ved at sidde stille, roder med egen afføring

 1. Medicin- behandling med medicin

Metformin, Digoxin, Tramadol, Pinex, Movicol, Sub dulcolax pn, morfin pn

 1. Tarmvævet - iltning og ernæring

Nedsat pga immobilisering, mundtørhed

 1. Tarmbevægelse og passagetid

Nedsat pga immobilisering, tramadol, DM, ALtlzheimer, hjerte og ryg patient

 1. Passage forhold

Vanskeligt at vurdere. Nogle gange bliver borger urolig, det går over efter afføring. OBS manglende udretning af den anorektale vinkel.

 1. Bækkenbunds muskler og bugpressen

Har kognitive skader. Vanskelig at vurdere

 

Der iværksættes sygeplejefaglige handlinger afhængig af årsagerne.
Ved igangsættelse af behandling for forstoppelse skal det være ud fra rammeordinationer.
Undtagelser er patienter med ilius og subileus tilstand, korttarmssyndrom og colonstent. Ordination af laxantia til nævnte patienter foregår altid i tæt samarbejde med lægen.

Dokumentation

Når rette valg af afføringsmiddel er afklaret sendes besked til patientens læge via Edifact, så lægen endeligt kan anføre valgte laksantia og dosering, eventuelt som pn, i FMK.

Der oprettes indsatsmål og handlingsanvisning relateret til tilstanden udskillelser af affaldsstoffer.

 

  Hos borgere med vanlig normal tarmpassagetid Hos borgere med nedsat tarmpassagetid (kronisk sløv tarm) Hos borgere med afføringsknolde i endetarm (ingen afføringstrang)
1

Væskeindgift på over 1 liter:

1g. magnesiumoxis kl. 22

Væskeindgift under 1 liter:

1x15 ml parrafinemulsion kl. 22

5-10 mg. bisacodyl kl. 22

og

1 g. magnesiumoxid kil. 22

Undersøgelse af analkanalen

evt. fjerne hårde knolde manuelt

giv klyx-glycotyl og/eller supp. bisacodyl

5-20 minutter før afføring

2

Minus afføring efter 1 døgn:

giv supp. 5 mg. bisacadyl max 3 dage

Minus afføring efter 1 døgn:

Øg dosis med 10 mg. til max. 20 mg. bisacodyl kl. 22

og

1,5 g. magnesiumocid kl. 22

Tjek for endetarmsforstoppelse og afføringstrang

Minus afføring:

Tjek om der skal gives afføringsmiddel pr. os

3

Minus afføring:

Tjek årsag(erne) og analyser igen

Minus afføring:

Tjek årsag(erne) og analyser igen

Minus afføring:

Tjek årsag(erne) og analyser igen

4

Søg hjælp - kontakt læge

Søg hjælp - kontakt læge

Søg hjælp - kontakt læge

 

Hvis der ikke kan tages tabletter vælges flydende afføringsmidler

Osmotisk afføringsmiddel:

 • Mixture lactulose 15-30 ml x1 kl. 22
 • Pulver macrogoler med elektrolytter 1-2 breve x1 kl. 22

Peristaltikfremmende afføringsmiddel:

 • Dråber natriumpicosulfat 10-15 dråber x1 kl. 22
 

Referencer:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/mave-tarm/tilstande-og-sygdomme/tyktarm/forstoppelse-hos-voksne/ hentet okt. 2019

Gerd Johnsen specialesygeplejerskes undervisningsmateriale

LÆGELIG GODKENDT NOV. 2016

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk