Pleje af nefrostomi kateter

 

  Udarbejdet/revideret: november 2014
Revideres: januar 2021
Ansvarlig: Kontinenssygeplejersker

Målgruppe:

Sygeplejersker

Formål/mål:

 • At sikre at medarbejdere, der varetager opgaven har den fornødne viden.
 • At sikre borgere, der har nefrostomi kateter, modtager en korrekt pleje og behandling udfra nyeste evidens.
 • At afhjælpe obstruktion og striktur af øvre urinveje
  At sikre god funktion af nefrostomikateter efter anlæggelse
 • At forebygge infektioner

Nefrostomikateter - nyrekateter

Nefrostomikateter sikrer frit afløb for urin fra nyren.

Kateteret er tyndt og blødt og anlægges gennem huden direkte til nyren.

Kateteret holdes på plads af ballon eller sutur til huden.

Der findes forskellige typer kateter.

Indikation

 • Afløbshindring fra nyren med ledsagende funktionstab, infektion eller smerter.
 • Ureterlæsion eller urinvejsfistel.
 • Behandlingsprocedure, som nødvendiggør nefrostomi. 

Observationer

 • Huden omkring indstiksstedet observeres for tegn på infektion
 • Kateteret ses efter for knækdannelser
 • Kateterets funktion
 • Urinen
 • Smerter

Håndhygiejne

Håndhygiejne foretages efter gældende retningslinjer.

Forbindskift

 • Der anvendes ren teknik, såfremt der ikke er specielle forhold, der modsiger dette.
 • Indstiksstedet skal dækkes med steril tætsluttende forbindning, oftest Drainfix forbindning.
 • Forbindingen skiftes, når den er løs, forurenet eller våd, dog min. 1 gang om ugen.
 • Huden omkring indstiksstedet renses med desinficerende vådserviet.
 • Materiale til brug ved forbindskift leveres fra sygeplejedepot ved varig lidelse. Ved midlertidig lidelse udleveres materiale fra sygehuset.

Fiksering

 • Kateteret fikseres så knæk, træk og tryk undgås.
 • Urinposen skal placeres under nyreniveau og under indstiksstedet.

Lukket drænage

 • Der anvendes altid kontinuerlig drænage.
 • Lukket steril drænage anvendes altid ved midlertidig behandling, for at bevare urinen steril så længe som muligt.
 • Kateter og pose adskilles kun ved kateterdysfunktion.
 • Posen tømmes via bundventil efter behov, dog senest når den ¾ fuld.

 Seponering eller skiftning af kateter foregår på sygehuset.

 • Kateteret fjernes så snart indikation ikke er tilstede mere.
 • Kateteret skal skiftes efter ordination, oftest hver 3. måned.
 • Efter seponering dækkes indstiksstedet med tør steril forbinding, indtil drænagekanalen er lukket, oftest i løbet af 1-2 dage.
 • Fjern aldrig et kateter der ikke fungerer, f. eks hvis det er knækket eller delvist gledet ud, da stikkanalen lukker hurtigt.

Manglende funktion af kateter, kan skyldes:

 • knæk på kateter
 • snoning på kateter
 • kateter displaceret eller gledet ud i forbinding
 • kateter stoppet
 • nedsat eller manglende væskeindtagelse

Skylning af kateter

Skylning bør normalt ikke foretages, men kan væe påkrævet ved obstruktion af katetret.

Skylningen udføres som ren procedure.

Håndhygiejne skal udføres før og efter kateterskylning.

Når indikationen er til stede, bruges følgende procedure:

 • Hvis der er anlagt 3-vejshane, kan den anvendes som alternativ til adskillelse af systemet.
 • Der anvendes Saline SP ( 10 ml sprøjte med 0,9% nacl, steril). Leveres fra sygeplejedepot ved varig lidelse
 • Der skylles langsomt med 5 – 10 ml sterilt Nacl af gangen, og saltvandet trækkes langsomt tilbage. Kan væsken ikke trækkes tilbage, fjernes sprøjten og vandet løber ud af sig selv. Der skylles til der atter er god funktion af kateteret
 • Samlingsstedet mellem kateter og slange desinficeres med injektionsserviet, alkohol 70-80%
 • Hvis der anvendes 3-vejshane desinficeres den udvendige side med injektionsserviet, og der sættes en ny steril prop på.
 • En ny ren pose tilkobles efter, at skylningen er udført

Hvis kateteret ikke kan bringes til at fungere på trods af gentagne skylninger, og/eller   patienten har smerter, kontaktes egen læge eller patientens stam-sygehus.

Poser

Bruges der poser, som kan afkortes, gøres dette med af sprittet saks.

Til natten kan tilkobles en pose med lang slange.

Poserne skiftes x 1 ugen.

Undgå at bryde det lukkede system mest muligt af hensyn til infektionsrisikoen.

Skiftes posen sprittes der rundt om samlingerne.

Urinposer, benposeholdere og sengestativ til urinpose bevilges over Serviceloven § 112 som et hjælpemiddel.

Dokumentation

Sygeplejen dokumenteres i plejeplan vedr.  udskillelse/nefrostomi kateter.


 

Referencer:

www.ssi.dk/NIRhaandhygiejne hentet d. 9.1.2019
www.ssi.dk/NIRuvi  hentet d. 9.1.2019

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk