Kateterpleje

 

  Udarbejdet/revideret: april 2010 udarb.
Revideres: januar 2021
Ansvarlig: Kontinenssygeplejersker

Målgruppe:

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker ansat på ældre og sundhedsområdet i Kalundborg Kommune.

Formål/mål:

At borger får udført korrekt kateterpleje, så infektioner og komplikationer undgås

At personalet er opmærksom på følgende:

 • mindske gener hos kateterbrugeren
 • forebygge skader i slimhinder og blære
 • undgå smerter og blærekramper
 • nedsætte antallet af behandlingskrævende blærebetændelser/urinvejsinfektioner

Nedre toilette

 • Håndvask/hånddesinfektion inden proceduren ifølge vejledning for håndhygiejne
 • Nedre toilette en gang dagligt. Ved øget flåd udføres nedre toilette efter behov
 • Afvaskning med eller uden sæbe, hvis sæbe anvendes bruges mild sæbe med lav ph. værdi ca. 3,5
 • Start altid indefra nærmest urinrøret og kun et strøg med kluden før den vendes eller smides væk og vask altid udefter
 • Kateteret tættest på urinrøret afvaskes ligeledes og evt. skorper fjernes

Kateteret fikseres altid

 • Hos kvinder placeres kateteret i en bue opad over skambenet, mod lysken.
 • Hos mænd fikseres kateteret i ifl. illustration, om muligt op mod navlen og til foretrukne side, så den penoskrotale vinkel udrettes.
 • Posen holdes på plads af benpose eller fikseringsbånd. Som hjælp til fiksering kan hudvenligt tape anvendes, flexi track
 • Hos kørestolsbruger er det hensigtsmæssigt, at posen fikseres på læggen for at få god drænage
 • Urinposen placeres altid under blære niveau og aldrig i gulvhøjde med mindre afløbsstudsen beskyttes

Poseskift 

 • Dagpose med kort slange skiftes èn gang ugentlig
 • Skil kateter og urinpose ad, påsæt ny urinpose uden at røre studsen
 • Ved brug af både dag- og natposen samtidig, er dagposen forsynet med en bundventil, som kan tilkobles en natpose med lang slange, som hænges i et stativ på sengen, natposen tømmes og skiftes dgl.
 • Sengeliggende anvender kun urinposer med lang slange, skiftes èn gang ugentlig.

Tømning

 • Posen tømmes hver 3 – 4 time, find en fast rytme, posen må ikke blive mere end ¾ fuld
 • Studsen aftørres med toiletpapir                             

Daglige observationer

 • fungerer kateteret, løber der urin i posen?
 • er kateteret fikseret så knæk, træk og tryk undgås, er urinposen placeret korrekt?
 • urinens udseende
 • hvor stor urinmængde?
 • hvor meget drikker borgeren?
 • er der hudproblemer ?
 • er der blødning, urinsivning eller sekretion langs kateteret?
 • er der smerter eller øvrige gener?

Dokumentation

 • Pleje og observationer dokumenteres i plejeplan udskillelse/kateter
 • Ved afvigelser kontaktes sygeplejerske eller social og sundhedsassistent
 

Referencer:

www.ssi.dk/NIRhaandhygiejne hentet d. 9.1.2019
www.ssi.dk/NIRuvi hentet d. 9.1.2019

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk