Triage arbejdsgange i Nexus

 

  Udarbejdet/revideret: Marts 2019
Revideres: Marts 2021
Ansvarlig: Sundhedsstaben

Målgruppe:

Alle

Formål/mål:

OVerblik over arbejdsgange for triagering

Vagtstart

Log på Nexus:
Orienter dig på kørelisten.
Orienter dig om triage-farver på egne borgere.

Kort triagemøde:
SSA/Spl orienterer på elektronisk tavle/PC om borgerne, som har ændret triagefarve.

 

Evt. indsatser observationer og målinger læses og nye aftales.

 

 
Hos alle borgere

SSH/SSA observerer ændringer i samarbejde med borgerne hver dag.
Ændringer afkrydses i hjulet og kommentarer tilføjes. Gemmes som udfyldt

Alle gule og røde borgere vurderes dagligt af spl/SSA og evt. TOBS’ der udfra en faglig vurdering

 

Ved en livstruende tilstand, ring 112.
Kontakt SSA /Spl ved en akut syg borger, der måles TOBS eller ABCD.

 

 
Daglig Triageskift 2 gange på vagten (Aftales mellem Spl. gruppen og Frit Valg)

Alle ændrede hjul gennemgås og vurderes, og der foretages et triagefarve skift. Fra rød mod grøn, skal foregå i samarbejde med SSA/Spl.
Også Aften og Nat vurderer ændrede hjul og
foretager evt. farveskift.  

Skemaer med ændrede hjul gemmes som ”Låst
Alle borgere, der er triageskift på skal TOBS’. Handlinger og dokumentation opstartes.

En nytriageret rød borger: Skal hurtigst muligt vurderes af Spl og senest inden for 24 timer.
En nytriageret gul borger: Sparring med SSA/Spl. inden for 48 timer

 
Ugentlige tværfaglige klinikker

Før mødet:
Mødeleder/Spl prioriterer borgere til dagsordenen før mødet og indsamler informationer fra medarbejderne.

Mødedeltagerne orienterer sig i Nexus på egne borgere, der er på dagsordenen.

På mødet:         
Mødeleder fremlægger observationer på borger, og mødedeltagerne bidrager med egen viden.

Efterfølgende foretages en tværfaglig vurdering og borgeren tildeles den rette triagefarve.

Derefter aftales:
Ved ændringer i tilstanden vurderes om der skal ændres på:
Indsatser, mål, handlingsanvisninger og døgnrytmeplan.

Der skal være sat navn på hvem, der varetager opgaverne inden mødet afsluttes.

 

 

 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk