Tracheostomipleje

 

  Udarbejdet/revideret: Juli 2019
Revideres: Juli 2021
Ansvarlig: Sundhedsstaben

Målgruppe:

Sygeplejersker og Social- og sundhedsassistenter

Formål/mål:

Formål

At Sygeplejersker og Social- og sundhedsassistenter kan observere og pleje tracheostomerede patienter.

Mål
At forebygge infektion i og omkring stomaet.
At patientens gener med stomien minimeres.


Årsag til tracheostomi
Årsag til at patienten får lavet en tracheostomi, er at sikre frie luftveje.  Der er sket en tillukning i larynx og trachea, eller proksimalt herfor.
Forskellige tilstande og sygdomme kan ligge til grund for tracheostomi, inkl. visse neurologiske lidelser.

Definition
Tracheostomi betyder kirurgisk åbning i luftrøret
Tuben gør det muligt, at luften kan komme direkte i luftrøret og lungerne, i stedet for at gå gennem næse, svælg og strubehoved.
Trachealkanyle består af en yder og en inderkanyle, det er kun inderkanylen, som må tages ud og rengøres.
Yderkanylen skiftes på sygehuset.

OBS
Tracheostomieret patienter skal altid have et næsespekulum eller et lignende instrument liggende fremme, hvis inderkanylen ryger ud.

Instruks
Patienten skal have lavet stoma- og kanylepleje efter behov. Minimum 2 gange i døgnet, for at kanylen ikke stopper til og huden er ren og pæn.
Der udføres håndhygiejne i forhold til gældende retningslinje.
Der anvendes personlige værnemidler herunder usterile handsker, forklæde samt visir ved risiko for sprøjt.
Der anvendes rene principper

Rengøring af inderkanyle
Patienten  informeres og placeres i liggende rygleje.
Inderkanylen tages ud på følgende måde:

 1. Skjoldet på yderkanylen støttes med den ene hånd, mens inderkanylen forsigtig tages ud med den anden hånd. Hvis kanylen har en lås foran inderkanylen, hvilket ikke alle har, drej låsen til siden/ opad med den anden hånd.
 2. Inderkanylen vaskes i sæbevand med en buet ende af en foldet piberenser/flaskerenser, Før forsigtigt piberenseren eller vatpinden hele vejen igennem inderkanylen og rens inderkanylen for sekret. Skylles efterfølgende med rent kogt vand og lufttørres
 3. Siliconekanyle rengøres med bløde vatpinde. Der må ikke anvendes flaskerensere, da det ødelægger materialet.
 4. Skjoldet støttes mens kanylen sættes på plads.
 5. Det er vigtigt, at observere borgerens vejrtrækning i umiddelbar tilknytning til rensningen for at sikre at trachealkanylen stadig ligger rigtigt. Visse kanylesystemer har en erstatningskanyle, der indsættes mens kanylen rengøres
 6. Der observeres for evt. infektion.

Skift af tracheostomibånd
Der skal være 2 personer til denne procedure, for at sikre kanylens/tubens placering (at den ikke ryger op) mens båndene skiftes. Dvs. at den ene person holder kanylen på plads ved at holde på skjoldet, mens den anden skifter bånd.
Båndet skiftes 1-2 gange ugentlig og ved synlig forurening - dog ikke det første døgn efter anlæggelse.

 1. Borgeren informeres om proceduren og placeres i rygleje
 2. Hold på trachealtuben imens det gamle bånd fjernes, slip ikke tuben under proceduren Hvis den glider ud under proceduren, så er det vigtigt at bevare roen. Stomaet holdes åbent ved hjælp af en næsespekulum eller et tilsvarende redskab, så der skabes frie luftvej igennem stomaet igen. Kontakt læge. 
 3. Fjern tracheostomibåndene. Engangsbånd kasseres efter brug og flergangsbånd vaskes i hånden eller i maskine, check altid fabrikantens anbefalinger
 4. Nakken vaskes.
 5. Fixer kanylen med nye stomibånd, stram ikke mere end der kan gå to fingre under fikseringen. Det skal kontrolleres dagligt at båndet eller kæden sidder rigtig og ikke strammer. Observere for tryk og irritation.

 

Pleje omkring tracheostomien

 1. Patienten  informeres om proceduren og placeres i rygleje
 2. Fjern servietten  og inspicer stomaet for tegn på infektion, blødning, hudlæsioner og hypergranulation.
 3. Der benyttes ren skifteprocedure, hvor der arbejdes indefra og ud og kun  enkelt strøg. Der anvendes sterilt saltvand. Brug fugtede vatpinde til de mest vanskeligt tilgængelige steder et strøg pr. pind
 4. Huden aftørres med tør gaze.
 5. Der udføres hudpleje med egnet creme/salve afhængig af hudens beskaffenhed- ved tvivlsspørgsmål kontaktes sårsygeplejersken
 6. Den rene serviet placeres. Brug evt. pincet, når den nye serviet anbringes omkring kanylen
 7.  

Sugeprocedure
Hvis patienten ikke selv kan hoste sekretet op, kan det være nødvendigt at suge kanylen ren. Patientens transportable sug anvendes.
Jo mere man suger, des mere irriterer man luftvejene, hvorfor dette bør minimeres. Det er langt bedre at rense inderkanylen hyppigt.

 1. Hvis sugekateter ikke er med hul, laves der et knæk på sugekateteret, så det er afklemt. Sugekateteret føres forsigtigt ned til dét, der svarer til inderkanylens længde – ca. 15 cm. Stop når patienten begynder at hoste, eller hvis der mødes modstand. Dæk hullet i sugekateter med en finger eller ret sugekateteret ud og træk det stille og roligt tilbage i en jævn og let roterende bevægelse.
 2. Sug ALDRIG mens kateteret føres ned.
 3. Der anvendes et nyt sterilt sugekateter for hvert sug - max 10-15 sek. Kan gentages max 3 x sug pr gang , eller efter læge ordination. Kateteret kasseres efter brug.
 4. Sugeslangen rengøres ved at suge rent vand fra et krus indtil slangen er ren.
 5. Patienten holdes velhydreret for at holde sekretet mere viskøst, så det er lettere at suge.
 6. Rengøring af sug i henhold til brugsvejledning.
 7. Observere sekret for evt. infektion.

Bad og hårvask
Vær opmærksom på, at der ikke kommer vand i stomaet. Lad patienten læne sig frem, evt. holde en hånd for kanylen eller brug en "brusebeskytter", som påsættes over kanylen. Denne er patientens personlige hjælpemiddel og skiftes sjældent. Først når den smuldrer og er ”mør”.
Links til brusehættebeskytter:
http://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/files/Formularer/Upload/2016/08/Brusehættebeskytter.jpg
                

Dokumentation
Tilstanden beskrives under respiration og cirkulation, der oprettes handlingsanvisning med henvisning til denne vejledning.  

 

Referencer:

Statens serums institut. National INFEKTIONSHYGIEJNISKE retningslinje FOR HÅNDTERTING AF UDSTYR TIL RESPIRATIONSTERAPI 2015.
http://www.svs.dk/wm490700 hentet juli 2019

Center for kliniske retningslinjer 2017;   Klinisk retningslinje for trachealsugning og - fugtning af ikke-respiratorkrævende, voksne patienter med tracheostomi i hospitalsregi.

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk