Sugning af øvre luftveje

 

  Udarbejdet/revideret: Marts 2018
Revideres: Marts 2020
Ansvarlig:

Målgruppe:

Sygeplejersker på ældre og sundhedsområdet

Formål/mål:

At opnå viden om sugning i øvre luftveje- mund og svælg.

At sikre at de øvre luftveje holdes frie ved at fjerne sekret og blod

Behovet for sugning er en individuel vurdering, skal ikke udføres med faste intervaller. Sekret og slim fjernes gennem sug direkte i munden og øvre del af svælg eller lige indenfor næsebor. Ved sugning er der risiko for at lædere slimhinderne i de øvre respirationsveje, og bakterier i biofilm på tuber kan spredes. Sugning i øvre luftveje kan irritere næseslimhinden, give kvælningsfornemmelse og give hoste.
Der er set eksempler på øjenskader hos patienter som følge af sekretstænk i øjet i forbindelse med sugning, fx infektion med pseudomonas, stafylokokker og pneumokokker
Udstyr

 • Afdækningsstykke/håndklæde til patientens bryst
 • Suge-apparat med slange og opsamlingsbeholder for ekspektorat
 • Suge-katetre
 • Handsker
 • Vand eller glidemiddel for at reducere friktionen
 • Vand til at skylle gennem slangen med efter, at sugningen er overstået
 • Affaldspose til at samle brugte katetre i og til sugeglasset
 • Evt. værnemidler afhængig af patientens diagnose. Overtrækskittel, maske, visir.

Forberedelse:

  • Overvej om der er behov for ekstra personale, til at forhindre patientens reflektoriske afværgereaktioner, eller til at holde i hånd på grund af angst og utryghed.
  • Informer beboeren - informeres og instrueres i mulighed for at sige fra under sugeproceduren ved evt. at løfte hånden.
  • Håndhygiejne i henhold til vejledning for håndhygiejne
  • Læg afdækningsstykke(håndklæde) over patientens bryst
  • Suge-apparatet placeres på en hård fast overflade, f.eks. et bord.
  • Sørg for at tænd/sluk knappen er i "0" (off) position
  • Sæt en pose i sugeglasset.
  • Sæt koblingsstykke på suge-slange, så suge-kateteret kan tilkobles. Lad kateteret blive i ”posen” så det ikke forurenes.
  • Hjælp så vidt muligt patienten op i siddende stilling.
  • Tænd på "I" (on) knappen og juster trykket til korrekt niveau.
  • Voksne 100-150 mmHg

Procedure

  • Smør sugekateteret med vand eller glidemiddel- 6-8 cm af kateteret.
  • Anslå længden af kateteret som kan føres ind. Længden svare ca. til afstand mellem næsetip og øreflip.
  •  
 • Sugning
 • Placer dig under sugning så host og sprøjt i ansigtet undgås. Er dette ikke muligt, skal der anvendes værnemidler.
 • Knæk suge-kateteret, så der ikke er sug på.  Før suge-kateteret ind i svælget eller i næsen i rolige bevægelser.
 • Tilskynd patienten til at trække vejret roligt. Hvis patienten kan hoste, kan det gøre, at der kan suges mere.
 • Sug nu samtidig med at kateteret roteres, kateteret skal holdes i bevægelse, så det ikke sætter sig fast på slimhinden
 • Sugetid bør max være 15 sekunder og der skal være minimum 2 minutters interval mellem hver sugning .
 • Kræng handsken over suge kateteret, for at undgå forurening og spredning af bakterier.  

Afslut

 • Tilbyd patienten mundhygiejne og afvask patientens ansigts.

Observationer

 • Respiration før, under og efter sugning.
 • Saturation hos patienter, som får ilt. 
 • Bradykadi(vagusstimulering) specielt undersugning
 • Smerter-ubehag
 • Sekret udseende:. konsistens, farve, lugt og mængde.

Rengøring

 • Apparatet slukkes ved at tage stikket ud af kontakten.
 • Suge kateter er til engangs anvendelse.
 • Sugebeholderen inkl. studs skal rengøres og desinficeres 1 gang ugentligt, når den er i brug hos samme patient.
 • Suge slangen skylles ren.( hvor længe kan den bruges, før den skal skiftes- det ser ud om den kun skal skiftes, når den er defekt, afventer besked fra producenten? )
 • Tøm suge beholderen efter hver anvendelse.
 • Sugebeholderen inkl. studs skal rengøres og desinficeres 1 gang ugentligt, når den er i brug samt efter brug hos en patient.
 • Apparatet rengørings med spritklud.

Skift af filter og tilslutningsslange når det er defekt/slidt

Dokumentation:
Der dokumenteres i omsorgssystem vedr- respiration

 

 

 

Referencer:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersoegelser-og-proever/kliniske-procedurer/lunger-og-thorax/sugning-oevre-luftveje/ Hentet 6. marts 2018.
http://www.cfkr.dk/media/346472/bilag_5_forslag_til_fremgangsm_de_for_tracheal_sugning_hos_intensivpatienter_.pdf hentet 6. marts 2018
Helle Plough Hansen: ”Teknikker og procedurer - En håndbog for sygeplejersker”. 2007, Munksgaards forlag
Brugsanvisning fra Kendan vedr. VAC Pumpe. 2012

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk