Procedure ifm. stikskade

 

  Udarbejdet/revideret: Februar 2019
Revideres: Februar 2021
Ansvarlig: Sundhedsstaben

Målgruppe:

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker ansat på ældre og sundhedsområdet i Kalundborg Kommune.

Formål/mål:

At undgå stikskader
Når skaden er sket, at sikre optimal forebyggelse af smitte.


Undgå stikuheld

 • Koncentrer dig om opgaven – have alt klar.
 • Når det skal gå stærkt, kan det være svært at have fuld opmærksomhed på proceduren og nålen.
 • Er pladsen trang, er der større risiko for stikskader.
 • Uopmærksomhed er en hyppig årsag til stikuheld. Undgå at foretage flere ting på én gang.
 • Hav altid en kanyleboks i nærheden.
 • Få hjælp ved procedurer hos urolige patienter.
 • Sæt ikke hætten på kanylen efter brug.
 • Efter brug skal kanylen direkte i kanyleboksen uden mellemstationer.
 • Undgå overfyldte kanylebokse.
 • Ryd op efter dig selv.

Hvis stikskaden er sket:

 • Vask grundigt med vand og sæbe og desinficer læsionen med sprit 70 % 2 gange. får du blod eller vævsvæske i øjne, mund eller åbne sår, skylles med rigeligt saltvand eller rent vand (evt. øjenskyllevæske til øjne).
 • Søg straks derefter læge (skadestue eller egen læge) - for vurdering af aktuel risiko samt blodprøvetagning og vaccination.
 • Anmeld skaden til arbejdsmiljørepræsentanten.
 • Undersøg evt. borgeren for HIV og Hepatitis.

Stikuheld medfører en risiko for smitte med HIV, Hepatitis B og Hepatitis C.

 • I tilfælde af mulig udsættelser for hepatitis B skal vaccination påbegyndes indenfor 48 timer, herefter er effekten usikker.
 • En række undersøgelser tyder på, at man kan nedsætte risikoen for smitte efter udsættelse for hiv betydeligt ved at give forebyggende behandling også kaldet PEP (Post Ekspositions Profylakse). PEP bør startes hurtigst muligt - helst indenfor 1-2 timer Sundhedsstyrelsen anbefaler, at PEP tilbydes til alle som bliver udsat for hiv-inficeret blod eller andet hiv-inficeret materiale i forbindelse med stik- og snitlæsioner eller på åbne sår og rifter eller i øjnene.

 

Referencer:

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsulykker/stik-og-skaereskader

 Hentet. februar 2019

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk