Kritisk iskæmi

 

  Udarbejdet/revideret: Juli 2019
Revideres: Juli 2021
Ansvarlig: Sårsygeplejersker/Sundhedsstaben

Målgruppe:


Formål/mål:


 
Formål At stille indikation for revaskularisation (karkirurgi eller ballonudvidelse af pulsåre).
Definition Kroniske smerter i fødder, der hindrer patientens nattesøvn, og/eller kroniske sår/gangræn på fødder eller ben, hvor det kan dokumenteres, at det skyldes nedsat arterielt kredsløb. Betegnelsen "Kristisk" henviser til, at der er høj risiko for benamputation, hvis der ikke foretages revaskularisation.
Omfang/afgrænsning Patienter med fod- eller bensår med og uden diabetes mellitus.
Fremgangsmåde

Klinisk diagnose:
Smerter og/eller sår/gangræn som ovenfor anført i kombination med manglende fodpuls og positiv elevationstest.
Positiv elevationstest betyder, at foden bleger af indenfor 10 sekunder ved ca. 300 elevation. Afblegningen skal være i form af "voksbleghed". Hvis der er bevaret kapillærfyldning på tæerne ved elevationstesten, er der ikke kritisk iskæmi. Testen kan være svær at vurdere i praksis, særligt ved diabetes, hvorfor tilstanden altid bør verificeres ved distal trykmåling.
Tåtryk på mindre end 30 mm Hg og/eller ankeltryk mindre end 50 mm Hg er ensbetydende med kritisk iskæmi, hvis tilstanden er kronisk eller progredierende.
Dette indebærer, at man ofte må følge patienten ved gentagne kliniske undersøgelser, før det kan afgøres, om patientens tilstand kræver revaskularisation.

Konsekvens:
Såfremt ovenstående undersøgelse resulterer i diagnosen kritisk iskæmi, skal patienten henvises til karkirurgisk afdeling.
Generelt skal patienten vurderes indenfor få dage, særligt ved diabetes.

Karkirurgisk behandling Alle patienter med kritisk iskæmi skal vurderes af karkirurg, også ved dårlig almen tilstand, idet det er karkirurgernes opgave at stille indikationen for revaskularisation.
Nogle patienter med ulcus cruris og kritisk iskæmi kan dog mest hensigtsmæssigt behandles med primær transplantation. I tilfælde hvor der ikke kan blive tale om karkirurgisk intervention, henvises ikke.
Behandlingsmuligheder I henhold til resultat af arteriografi vil ca. 90 % af patienterne kunne tilbydes revaskularisation i form af ballonudvidelse eller by-pass.
Delhudstransplantation Delhudstransplantation kan være en kirurgisk mulighed hos patienter med bensår.
Konservativ behandling Ved manglende muligheder for karrekonstruktion eller transplantation kan konservativ behandling ofte fremme sårhelingen.
I så fald følges retningslinier for behandling af neuropatiske og neuroiskæmiske sår (se særskilt instruks).
Nogle få patienter vil have nytte af hyperbar ilt behandling, se særskilt instruks.
Endvidere smertebehandling.
Amputation

Små amputationer på foden kan i visse tilfælde gennemføres ved kritisk iskæmi.

Der vil være indikation for benamputation ved

intraktable smerter
vævsskader, der er så omfattende, at gangfunktion forhindres
påvirket almentilstand
intoksikation

OBS
Derimod er der ikke indikation for amputation alene på grund af sår eller gangræn.

Prognose

Næsten alle patienter, som får foretaget en vellykket karrekonstruktion, vil kunne hele deres sår.
10-25 % af patienter med kronisk kritisk iskæmi, som ikke revaskulariseres, vil ophele og blive symptomfrie.
Ca. 10 % vil dø, hovedsageligt som følge af kardio-vaskulære årsager.
I de resterende tilfælde vil det ende med kronisk sår eller benamputation.

 

 

Referencer:

http://vip.regionh.dk/VIP/Slutbruger/Portal.nsf/Main.html?open&unid=XD3E37B12D5F0D732C12579130075FF16&dbpath=/VIP/Redaktoer/130934.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g

hentet juli 2019

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk