Sårvejledning venøse sår

 

  Udarbejdet/revideret: Juli 2019
Revideres: Juli 2021
Ansvarlig: Sårsygeplejersker/Sundhedsstaben

Målgruppe:

Social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker i Kalundborg kommune

Formål/mål:

At opnå en hurtig sårheling udfra ensartede kriterier

At forebygge og behandle venøse bensår ud fra patientens perspektiv og nyeste evidens

Årsag:


Venøs klapinsufficiens i de overfladiske eller dybe vener.

Symptomer:

 • Sår lokaliseret omkring malleolerne.
 • Overfladiske, uregelmæssige, og ofte fibrinbelagt, med sårsekretion og ingen sorte nekroser.
 • Brunpigmentering omkring anklerne, evt. hele benet, der kan være eksem og hævelse.
 • Ødem øges i løbet af dagen.
 • Fodpuls kan ofte palperes/aflyttes.
 • Smerter specielt ved ødem, mindskes ved elevation.
 • Langsomt udviklende sår.
 • Ankel/arm index > 0,8

Diagnose / udredning:

 • Palpabel fodpuls: Normal kredsløb.
 • Tjek for diabetes, måling af BS.
 • Doppler undersøgelse af benet. Ankel/arm index
 • Egen læge kontaktes mhp. diagnose og behandling.

Behandling af venøse bensår:

Oprensningsfasen:

 • Sårbehandling: Se sårrensning, sårrevision og behandlingsprincipper.
 • Der anvendes sårbehandlingsprodukter der er angivet på planchen, se behandlingsprincipper til behandling af sår i den aktuelle sårfase.
 • Ved tvivl om infektion kan podning tages.
 • Sårsmerter registreres efter vas(smerteskala, hvor smerter vurderes fra 1-10) og der handles herpå.
 • Ved eksem henvises til hudlæge via egen læge.
 • Kompression efter ordination fra læge.

Forbygggelse af venøse bensår:

 • Samtaler m. pt. om motivation/forandring.
 • Kompressionstrømper. Det vurderes i samråd med patienten, om der er behov for hjælp til aftagning/påtagning af strømper
 • Ved problemer med de nye strømper skal sygeplejersken kontaktes.
 • Ved førstegangs udlevering af kompressionsstrømper skal der foretages en lægelig vurdering og lægen sender henvisningen til hjælpemiddel.
 • Ved fornyelse tages kontakt til Hjælpemiddelafdelingen. Der bevilges årligt 2 strømper pr. ben.
 • Udlevering af pjece for forebyggelse af venøse bensår.

Information til patienten:

 • Resten af livet bruge kompressionsstrømpe
 • Pleje huden omhyggeligt
 • Undgå skader af huden
 • Elevation
 • Anbefales med ekstremiteten over hjerteniveau så ofte som muligt i løbet af dagen (2-4 timer) og elevation af sengens fodende om natten. Dette reducerer ødemet og øger den venøse mikrocirkulation

Dokumentation:

Der udarbejdes handlingsanvisning i omsorgssystemet - Venøse sår. Borgeren oprettes i plejenet og efter 6 uger rettes til central visitation, hvis der ikke er sket positiv udvikling

 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk