Den diabetiske fod

 

  Udarbejdet/revideret: Juli 2019
Revideres: Juli 2021
Ansvarlig: Sårsygeplejersker/Sundhedsstaben

Målgruppe:

Social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker i Kalundborg kommune.

Formål/mål:

At sikre ensartet behandling af patienter med diabetiske fodsår.

At forebygge og behandle diabetiske fodsår ud fra patientens perspektiv og eksperternes viden.

Forebyggelse af komplikationer:

 • Dagligt check af fødderne visuelt.
 • Kik i skoene/ryst dem før de tages på.
 • Hvert halve år tegne omrids af foden op på pap og se om skabelonen kan være i skoene.
 • Gå regelmæssig til fodterapeut.
 • Undgå fodbad og bare tæer. Velreguleret diabetes3.
 • OBS på rygestop, BT1, kost - Kolesterol2.
 • Fødderne plejes med fed creme evt. diabetic foot (atrac-tain) coloplast

Udredning:

 • Fodsår hos patienter med diabetes klassificeres efter Wagners klassifikation.
 • Fodsår opstår hyppigere pga. neuroparit patienter med diabetes. En simpel undersøgelse med monofilament (lille stykke plast/tråd med et tryk på
  10 g, til bestemmelse af sensibilitet/følesans) og tipterm (undersøger temperatur/følesansen kulde-varme) kan udelukke/bekræfte neuropati , foretages hvert halve år.
 • Iskæmi (nedsat blodforsyning) kan udelukkes ved distal tåtrykmåling, som foregår på special afdeling. Behandling af Kritisk iskæmi, som videncenter for Sårheling benytter.
 • Charcotfoden er rød, varm, hævet og typisk med en temperaturforskel på 5 grader og ofte med spontane knoglebrud i foden. Opstår ved polyneuro-pati (nervebetændelse i mange nerver)i underekstremiteterne.

Behandling:

 • Behandling foregår i tæt samarbejde med patienten, sygehus, primær/sårsygeplejerske og fodterapeut.
 • Hvis ikke andet er ordineret, så skal et diabetisk fodsår tilses dagligt.
 • Såret renses, debrideres (fibrinbelægninger og nekroser fjernes manuelt med instrumenter - kniv, skrabske etc.) og hård hud beskæres. Intakte tørrer nekroser på tæer og hæle skal kun fjernes efter lægeordination, men beskæres til hudniveau.
 • Ved tvivl om infektion kan podning tages og antibiotisk behandling startes.
 • Behandlingsprincipper til sår generelt.
 • Produktvalg til det meget væskende fodsår kan være aquacel eller aquacel ag og drymax.
 • Produktvalg til det mindre væskende fodsår kan være mepilex border. Denne kan lindes og såret tilses og lukkes igen. (skal kunne bruges i 3 døgn) eller apocure, der kan sidde på i op til en uge (den er gennemsigtig).
 • Aflastning af fodsåret evt. med terapisko fra specialafdeling.
 • Al behandling foregår med forklæde og handsker på i overensstemmelse med vejledning for "Generelle hygiejniske retningslinjer"

Dokumentation:

Der udarbejdes handlingsanvisning i omsorgssystemet - diabetisk sår.

 

 

 

Fodnoter:
1 BT for en diabetiker skal ligge < 130/80, ved nyre påvirkning <125/75

2 Total kolesterol <4,5mmol/l ved hjertekar sygdomme < 4,0 mmol/l. LDL-kolesterol <2,5 mmol/l ved hjertekar sygdomme < 2,0 mmol/l.

3 Fasteblodsukker: 4-7 mmol/l, HbA1c (langtidsblodsukker) type 1: < 7,5 % svarer til 58 mmol/mol, HbA1c (langtidsblodsukker) type 2: < 6,5 % svarer til 48 mmol/mol


 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk