Sårvejledning blandingssår

 

  Udarbejdet/revideret: Juli 2019
Revideres: Juli 20219
Ansvarlig: Sårsygeplejersker/Sundhedsstaben

Målgruppe:

Social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker i Kalundborg kommune

Formål/mål:

At opnå en hurtig sårheling udfra ensartede kriterier

At forebygge og behandle venøse/arterielle sår ud fra patientens perspektiv og den nyeste evidens

Årsag:

Venøs klapinsufficiens i de dybe eller overfladiske vener inklusiv perifert aterosklerose.

Patient med blandings sår, vil have symptomer svarende til både venøse og arterielle sår.

Diagnose/udredning:

 • Palpabel forpuls: Normalt kredsløb.
 • Tjek for diabetes, måling af BS en gang hvert halve år.
 • Doppler undersøgelse af benet.
 • Ankel/arm index: (Elimineres årsagen, vil såret hele )
 • Egen læge kontaktes mhp. diagnose og behandling.
 • Kritisk Iskæmi

Behandling af venøse /arterielle bensår:

 • Samtaler m. pt. om fremtiden/motivation/livsstilsforandringer.
 • Sårbehandling: Se sårrensning, sårrevision og behandlingsprincipper.
 • Nekroser: Sårrevision.
 • Ved sår uden nekrose anvendes sårbehandlingsprodukter der er angivet på planchen til behandling af arterielle/venøse sår i den aktuelle sårfase, se principper og produkter.
 • Ved tvivl om infektion kan podning tages.
 • Eksem, kontakt til hudlægen via egen læge.
 • Sårsmerter registreres efter VAS og der handles herpå.
 • Kompression efter ordination af en læge.
 • I Granulationsfasen og Modningsfasen bruges samme sårbehandlingsprincipper som i oprensningsfasen.
 • Al behandling foregår med forklæde og handsker på i overensstemmelse med vejledning fro "Generelle hygiejniske retningslinjer"

Forebyggelse:

Ortopædiske sko, som ikke gnaver, bløde strømper og god fodhygiejne kan forhindre fodsår Omhyggelig undersøgelse af fødderne kan udsætte tidspunktet for forekomst af arterielle sår.

Dokumentation:

Der udarbejdes handlingsanvisning i omsorgssystemet  - blandingssår. Borgeren oprettes i plejenet og efter 6 uger rettes til central visitation, hvis der ikke er sket positiv udvikling.

 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk