Sårvejledning arterielle sår

 

  Udarbejdet/revideret: Juli 2019
Revideres: Juli 2021
Ansvarlig: Sårsygeplejersker/Sundhedsstaben

Målgruppe:

Sygeplejersker i Kalundborg kommune

Formål/mål:

At opnå en hurtig sårheling udfra ensartede kriterier.

At forebygge og behandle arterielle bensår udfra patientens perspektiv og nyeste evidens

Årsag:

Perifer arteriosklerose hyppigst på underben og fødder.

Symptomer

Sår lokaliseret til ankelområdet og fod, men også andre steder på benene.

 • Smerter forværres ved vandret eller løftet ben.
 • Puls kan ikke palperes
 • Sår ofte dybe. Kan inkludere muskler, sener og knogler
 • Tørt
 • Sorte nekroser.
 • Sår udvikles hurtigt.
 • Staseødem, hvis pt. er immobil
 • Slankt, køligt, blankt og hårløst ben. Bliver blegt ved elevation og blårødt når det sænkes.

Diagnose/udredning:

 • Palpabel fodpuls: normalt kredsløb.
 • Tjek for diabetes, måling af BS.
 • Doppler undersøgelse af benet.
 • Ankel/arm index: (Elimineres årsagen, vil såret hele )
 • Egen læge kontaktes mhp. diagnose og behandling.
 • Kritisk Iskæmi

Behandling af arterielle sår:

 • Samtaler m. pt. om fremtiden/motivation/livsstilsændringer.
 • Sårbehandling: Se sårrensning, sårrevision og behandlingsprincipper.
 • Nekroser: Se sårrevision/debridering. Der anvendes sårbehandlingsprodukter der er angivet på planchen til behandling af sår i den aktuelle sårfase, se principper og produkter.
 • Sorte nekroser og gangræn behandles med tør forbinding.
 • Hvis sort nekrose " vipper"(løs) og det siver med pus, skal der podes.
 • Ved tvivl om infektion kan podning tages.
 • Sårsmerter lindres. Sårsmerter registreres efter vas (smerteskala, hvor smerter vurderes fra 1-10). og der handles herpå. Hvile smerter reduceres hvis benet placeres lavt.
 • Ved eksem kontakt til hudlæge via egen læge.
 • Al behandling foregår med forklæde og handsker på i overensstemmelse med vejledning for "Generelle hygiejniske retningslinjer"

Forebyggelse:

 • Ortopædiske sko, som ikke gnaver, bløde strømper og god fodhygiejne kan forhindre fodsår. Omhyggelig undersøgelse af fødderne kan udsætte tidspunktet for forekomst af arterielle sår.

Dokumentation:

Der udarbejdes handlingsanvisning i omsorgssystemet  - arterielle sår. Borgeren oprettes i plejenet og efter 6 uger rettes til central visitation, hvis der ikke er sket positiv udvikling.

 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk