Vejledning til identifikation af behov for palliativ indsats

 

  Udarbejdet/revideret:

udarb september 2013

rev. juli 2019

Revideres: Juli 2021
Ansvarlig: Palliationsgruppen/
Sundhedsstaben

Målgruppe:

Vejledning for social og sundhedsassistenter og sygeplejersker

Formål/mål:

Gennemføre en systematisk identificering af palliative behov hos patienter med livstruende sygdom, med henblik på at kunne tilbyde tidlig palliativ indsats

Handlingsanvisning

Hvem
I samarbejde med sygeplejerske eller social og sundhedsassistent tilbydes alle borgere/patienterne med livstruende sygdom  af få foretaget udredning ved hjælp af vurderingsskemaet- EORTC - C15, som kan hentes her: https://www.sundhed.dk/content/cms/46/92646_eortc_-_dansk.pdf

Hvornår
Skemaerne udfyldes ved

  • første kontakt efter diagnosen er stillet
  • udskrivelse fra sygehus
  • flytning til plejebolig
  • forværring af borgerens/patientens sundhedstilstand.

Handling på baggrund af resultatet fra vurderingsskemaet
Tværfaglig drøftelse og afklaring af den videre indsats i samarbejde med patient og eventuelle pårørende, praktiserende læge, sygehus, præst eller andre.
Der dokumenteres i forhold til aktuelle behov og problemer.
Sygeplejersken kontakter egen læge og/eller det palliative team mhp. evt. ændrede behov for palliativ behandlinger efter aftale med patienten

Dokumentation:
Ovenstående data indsamling fra skemaet noteres under relevante tilstande og indsatsmål, handlingsanvisninger og obersernvationer anvendes til dokumentation af sygeplejen.

 

 

Referencer:

http://cfkr.dk/retningslinjer/godkendte-retningslinjer/kommunikation/identificering-vha-skema.aspx hentet juli 2019

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk