Omsorgstandpleje

 

  Udarbejdet/revideret: 8. oktober 2019
Revideres: -
Ansvarlig: Visitationen

Målgruppe:

Medarbejdere i udførerledet

Formål/mål:


Pårørende eller personale skal selv printe ansøgningsskemaer ud fra Kalundborg kommunes hjemmeside.

Følgnede blanketter/skemaer skal udskrives og udfyldes:

  1. henvendelsesblanket ansøgning til omsorgstandpleje
  2. funktionsvurdering til omsorgstandpleje
  3. fuldmagt til træk i socialpension

Udfyldte blanketter skal sendes til visitation.hjaelpemiddelenheden@kalundborg.dk

 

Visitationen sagsbehandler hv.14 dag lige uge.

Når visitationen har godkendt ansøgning, oprettes tilstand og indsatsen omsorgstandpleje bevilges i Nexus.

Der sendes en opgave til udfører om godkendt/ ikke godkendt ansøgning.

Bevilling på omsorgstandpleje sendes til borgers e-boks.

 

Vigtig dokumentation som personale skal være ekstra opmærksom på:

  • Er borger habil til at underskrive?

Hvis IKKE:

  • Forligger der fuldmagt, fremtidsfuldmagt eller værgemål skal dette altid medsendes.
  • Hvis ingen af delene med sendes, kan ansøgning ikke behandles.
 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk