Øreskylning

 

  Udarbejdet/revideret: December 2017/
Okt. 2019
Revideres: Oktober 2021
Ansvarlig: Sundhedsstaben

Målgruppe:

Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter

Formål/mål:

 • Fjerne ørevoks
 • Fjernelse af fremmedlegeme i udvalgte tilfælde


Øreskylning indebærer udskylning af ydre øregang ved hjælp af en specialsprøjte efter læge ordination.

Øreskylning

Udstyr

 • Forklæde/håndklæde,  der beskytter patientens tøj mod væske
 • Skål med tempereret vand
 • Øreskyllesprøjte (NB: Sprøjtens spids må ikke kunne aflukke øregangen)
 • Kapsel eller skål til opsamling af skyllevæske
 • Håndklæde til at tørre med

Procedure

Forberedelser

 • Patienten kan dryppe øret med saltvand eller olie nogle dage forud for proceduren mhp. at blødgøre ørevoks, eller egnet præparat købt i håndkøb.
 • Patienten bør sidde, og hovedet kan være let på skrå
 • Dæk patienten med forklæde

Øreskylning

 • Sug vand med kropstemperatur op i sprøjten. For koldt eller for varmt vand vil kunne udløse svimmelhed
 • Placer kapslen tæt ind til huden under øret og bed patienten selv holde kapslen
 • Tag fat i øreflippen med venstre hånd og træk den opad/bagud for at rette øregangen ud
 • Ret strålen i øregangen indad/opad, ofte skal strålen have lidt kraft på for at have effekt, NB: Skyl ikke for kraftigt
 • Der skal altid være helt frit afløb for vandet, da der ellers kan ske skade på trommehinden
 • Gentag manøvren til voksen er borte
   • Hvis voksen ikke lader sig fjerne, kontakt lægen
   • Alternativt kan patienten instrueres i at dryppe lunken madolie e.l. i øregangen et par dage for at få blødgjort voksen- og proceduren gentages
 • Tør patientens øre
  • Øregangen er ofte lidt rød og hævet efter skylningen som følge af irritation fra den blokerende ørevoks. Dette er normalt

Komplikationer

 • I sjældne tilfælde kan der komme trommehindeperforation og evt. efterfølgende infektion
 • Smerter

Ved komplikationer kontaktes lægen.


Dokumentation

Handlingen dokumenteres i omsorgssystemet.

 

Referencer:

Ovesen T, Buchwald C (eds). Lærebog i øre-næse-halssygdomme og hoved-halskirurgi. København: Munksgaard; 2013

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk