Vejledning Norspan plaster

 

  Udarbejdet/revideret: Juni 2016/2018
Revideres: Juli 2020
Ansvarlig: Sundhedsstaben

Målgruppe:

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker ansat på ældre og sundhedsområdet i Kalundborg Kommune.

Formål/mål:

at borgerne opnår det bedst mulige resultat af behandlingen

Værd at vide:

Norspan depot plaster gives til patienter med stærke smerter.

Norspan findes i 4 forskellige størrelser og styrker.

 • Norspan 5 mikrogram/time(45 mm. X 45 mm)
 • Norspan 10 microgram/time(67 mm x 45 mm)
 • Norspan 15 mikrogram/time(72 mm x 59 mm)
 • Norspan 20 microgram/time(72 mm x 72mm)

Maksimal smertestillende virkning indtræder efter ca. 3 døgn.

Norspan opbevares ved almindelig temperatur.

Plastret skal sidde på i 7 døgn, med mindre andet er ordineret. dosis bør tidligst justeres efter 3 dage, når den maksimale effekt af en dosis er opnået. Konvertering til og fra andre opioider bør foregå gradvis.

Patienten må gerne tage brusebad, karbad eller svømme.

Ved høj temperatur kan plastret afgive mere. Hvis patienten har feber, skal sygeplejersken/ lægen kontaktes, da det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Undgå varmepuder, varmetæpper, o. lign som kan forhøje kropstemperaturen.

Plasteret må ikke klippes over.

Hvor på kroppen skal du sætte plastret?

Find et sted på overarmen eller overkroppen, hvor huden er ren, jævn, ubeskadiget og fri for hår. Huden må ikke være rød, forbrændt eller strålebehandlet, og der må ikke være små sår. Hos demente bør plastret placeres, så patienten ikke kan nå det.

Hvis der er hår på hudområdet, skal hårene klippes af med en saks. Hårene må ikke barberes af, da barbering kan skade huden.

Hvis der er behov for at huden skal vaskes inden plastret sættes på, skal der kun bruges rent vand. Der må ikke bruges sæbe, olie, lotion eller andet, der kan irritere eller påvirke huden. Huden skal være fuldstændig tør, før plastret sættes på.

For at undgå plastret klæber dårligt, må der ikke bruges cremer, olier, lotion eller pudder der hvor plastret skal sidde på.

Plastrets yderside består af en vandtæt membran, som tillader badning.

Sådan gør du

Skift og påsætning af Norspan depotplastre

Hvert Norspan plaster er pakket i sin egen forseglede og børnesikrede pose. Posen skal først åbnes lige inden, plastret skal sættes på. Vær særlig opmærksom på smerteplasterets doseringsinterval.

 1. Håndhygiejne udføres ud fra gældende retningslinjer.
 2. Fjern altid det gamle plaster, fold straks plastret sammen, så klæbefladen klistrer på sig selv. Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.
 3. Sæt det nye plaster på et andet sted, hvor huden er hel og tør. Der skal gå 3- 4 uger, inden et nyt plaster sættes på det sted, som tidligere har været brugt.
 4. Klip med en saks fra posens kant ind til det lille hul ved pilen i posens side og ikke længere, da plastret ellers kan beskadiges.
 5. Posen kan herefter rives op. Riv langs 3 af posens kanter, posen kan nu åbnes som en bog, og plastret kan tages ud af posen.
 6. Tag plastret ud. Lad være med at bruge plastret, hvis det er beskadiget. Plastret har en todelt beskyttelsesfilm, der beskytter den klæbende side af plastret. Hold plastret, så teksten står spejlvendt.
 7. Bøj depotplastret let bagover, så den ene slip slipper og det påsættes huden. Træk derefter den anden del af beskyttelsesfilmen af -uden at røre ved klæbefladen.
 8. Pres plastret mod huden med flad hånd i 30 sekunder, og lad derefter en finger løbe langs plastrets kant for at sikre, at især hjørnerne og kanterne sidder godt fast på huden.
 9. Håndhygiejne udføres ud fra gældende retningslinjer.

BIVIRKNINGER

Norspan kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Nogle bivirkninger kan være:

 

Fysiske bivirkninger

Mundtørhed

Kvalme

Opkastning

Dyspepsi/fordøjelsesbesvær

Obstipation, diarre.
Hovedpine

Svimmelhed

Bevidsthedssvækkelse og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol.
Hudkløe, hududslæt, irritation hvor plasteret har siddet

Kraftesløshed

Nedsat appetit

Brystsmerter

Hypotension/for lavt blodtryk

Ødemer

Dyspnø/åndenød

Paræstesier/ føleforstyrrelser, prikkende snørende fornemmelser i huden

Øget svedtendens

 

Psykiske bivirkninger

Konfusion

Depression

Angst

Søvnløshed

Yderligere sjældnere bivirkninger kan læses på indlægsseddel i æsken.

  OBS

 • Vær særlig opmærksom på smerteplastres doseringsinterval.
 • Dokumentér placering af smerteplaster ved påsætning.
 • Fjern altid det gamle plaster, når et nyt påsættes.

Dokumentation

 • Placering af plaster dokumenteres noteres på smerteplasterskema.
 • Observer virkning og bivirkning og noter i plejeplan.
 • Det skal altid fremgå af plejeplan, hvis der ved medicingivning sker afvigelser fra det ordinerede. Utilsigtet hændelse indberettes til nærmeste gruppeleder.
 • Relevante observationer videregives til læge, sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent

Opgaven kan udføres af plejepersonale uden medicin kompetence efter oplæring.

 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk