Vejledning Exelon depotplaster

 

  Udarbejdet/revideret: Juli 2020
Revideres: Juli 2022
Ansvarlig:

Udviklingssygeplejerske
Inge Jekes,
Sundhed og Myndighed

Målgruppe:

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker ansat på ældre og sundhedsområdet i Kalundborg Kommune.

Formål/mål:

At borgerne opnår det bedst mulige resultat af behandlingen

Værd at vide

Exelon® anvendes til behandling af symptomerne ved Alzheimers sygdom, demens med Lewy Body og demens ved Parkinsons sygdom.

Virker ved at øge mængden af signalstoffet acetylkolin i hjernen. Herved kan ses en forbedring i patientens daglige funktion, men behandlingen har ikke virkning på sygdommens fremadskriden.

 

Exelon depotplaster findes i 3 forskellige styrker:

 • Exelon 4,6 mg/24 timer (26 mm x 26 mm)
 • Exelon 9,5 mg/24 timer (35 mm X 35 mm)
 • Exelon 13,3 mg/24 timer (44 mm x 44 mm)

Exellon depotplaster opbevares ved almindelig temperatur.

Exelon depotplastre er tynde, ugennemsigtige plastplastre, som klæber til huden.

Hvor på kroppen skal du sætte plastret?

Find et sted på overarmen, ryggen eller brystet (undgå brysterne) , hvor huden er ren, jævn, ubeskadiget og fri for hår. Huden må ikke være rød, forbrændt eller strålebehandlet, og der må ikke være små sår, irritation eller udslæt.

Er der hår på hudområdet, skal hårene klippes af med en saks. Hårene må ikke barberes af, da barbering kan skade huden.

Hvis der er behov for, at huden skal vaskes inden plastret sættes på, skal der kun bruges rent vand. Der må ikke bruges sæbe, olie, lotion eller andet, der kan irritere eller påvirke huden. Huden skal være fuldstændig tør, før plastret sættes på.

For at undgå plastret klæber dårligt, må der ikke bruges cremer, olier, lotion eller pudder, der hvor plastret skal sidde på.

Plasteret må ikke sættes det samme sted på huden indenfor 14 dage.

Skift og påsætning af Exelon depotplastre

Hvert Exelon depotplaster er pakket i sit eget forseglede brev. Brevet skal klippes op på den stiplede linje lige inden, plastret skal sættes på.

 1. Håndhygiejne udføres udfra gældende retningslinjer
 2. Det gamle plaster tages, fold straks plastret sammen, så klæbefladen klistrer på sig selv. Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.
 3. Klip brevet med en saks langs den stiplede linje og tag plasteret udad brevet.
 4. Den klæbende side af plasteret er beskyttet med film. Træk den ene side af den beskyttende film af, undgå at røre ved den klæbende side af plasteret med fingrene.
 5. Plasteret må ikke sidde det samme sted inden for 14 dage, det er vigtigt at variere placeringen fra gang til gang. Sæt det nye plaster på et andet sted, hvor huden er hel og tør, vær opmærksom på rette dosis.
 6. Placer den klæbende side af plasteret øverst eller nederst på ryggen, overarmen eller på brystet og træk den anden side af den beskyttende film af.
 7. Tryk derefter plasteret godt fast med hånden, indtil kanterne klæber helt fast til huden.
 8. Håndhygiejne udføres udfra gældende retningslinjer

Der skal bruge et plaster ad gangen. Plastret skal sidde på i 1 døgn (24 timer). Patienten må gerne tage brusebad, karbad eller svømme. Sørg for plasteret ikke løsner sig under disse aktiviteter. Plasteret må ikke udsættes for eksterne varmekilder såsom kraftigt sollys, sauna el. solarium

BIVIRKNINGER

Exelon kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger ses oftest, når patienten starter med medicinen eller går op til en højere dosis. I de fleste tilfælde vil bivirkningerne forsvinde gradvis, når kroppen vænner sig til medicinen. Ved legemsvægt under 50 kg samt ved nedsat lever- og eller nyrefunktion er der risiko for flere bivirkninger, og det kan overvejes at holde dosis på 4,6 mg/24 timer.

 

Psykiske bivirkninger

Alvorlig forvirring, angst, depression.

 

Fysiske bivirkninger

Mavereaktioner, kvalme/opkast, diarré, halsbrand, mavesmerter, appetitløshed, vægttab, urinvejsinfektion, hovedpine, kraftesløshed, træthed, svimmelhed, besvimmelsesanfald, udslæt, hudreaktioner på administrationsstedet og feber.

 

Opbevaring

Må ikke opbevares ved temperatur over 25 grader.

Dokumentation

Placering af plaster dokumenteres noteres på medicinsk plasterskema
Observer virkning og bivirkning og ved ændringer udfyldes hjulet og der noteres en observation.
Noterer dagsdato på skemaet "Placering af Exelon depotplaster".
Det skal altid fremgå af handlingsanvisningen, hvis der ved medicingivning sker afvigelser fra det ordinerede.
Relevante observationer videregives til læge, sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent

Utilsigtet hændelse indberettes til nærmeste gruppeleder

  OBS

 • Vær særlig opmærksom på plastrets doseringsinterval.
 • Dokumentér placering af smerteplaster ved påsætning.
 • Fjern altid det gamle plaster, når et nyt påsættes.
 • Der bør ikke sættes film over plasteret, da det kan øge risiko for, at depoteffekten ødelægges.
 • Der må ikke skrives på medicinsk plaster, placere i stedet et stykke film ved siden af med dato på.

 

Opgaven kan udføres af plejepersonale uden medicin kompetence efter oplæring.

 

Referencer:

https://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/287 hentet juli 2020

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk