Vejledning Durogesic plaster

 

  Udarbejdet/revideret: Juni 2016/2019
Revideres: Juni 2021
Ansvarlig: Sundhedsstaben

Målgruppe:

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker ansat på ældre og sundhedsområdet i Kalundborg Kommune.

Formål/mål:

At borgerne opnår det bedst mulige resultat af behandlingen

Værd at vide

Durogesic® anvendes ved stærke kroniske smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.
Midlet er ikke egnet til behandling af akutte smerter.

 

Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
Fentanyl er et morfinlignende middel, som løbende frigives fra plastret i løbet af 3 døgn. Virkningen indtræder efter 12-24 timer. Ved opstart  vil konstant plasmakoncentration være nået i løbet af 2. påsætning

Durogesic findes i 5 forskellige størrelser og styrker.

 • Durogesic 100 mikrogram/time, grå
 • Durogesic 75 microgram/time, blå
 • Durogesic 50 microgram/time, grøn
 • Durogesic 25 microgram/time, rød
 • Durogesic 12 mikrogram/time, orange

Durogesic opbevares ved almindelig temperatur.

Særlig opmærksomhed


Lægemiddelgruppe

Typisk fejl

Konsekvens

Opioder

a)Opoidplaster fjernes ikke før nyt sættes på
b)Overdosering, pga. regnefejl og forveksling af styrker

Respirationsdepression(påvirkning af vejrtrækning)
Sløvhed

Hvor på kroppen skal du sætte plastret?

Find et sted på overarmen eller overkroppen, hvor huden er ren, jævn, ubeskadiget og fri for hår. Huden må ikke være rød, forbrændt eller strålebehandlet, og der må ikke være små sår.

Hvis der er hår på hudområdet, skal hårene klippes af med en saks. Hårene må ikke barberes af, da barbering kan skade huden.

Hvis der er behov for at huden skal vaskes inden plastret sættes på, skal der kun bruges rent vand. Der må ikke bruges sæbe, olie, lotion eller andet, der kan irritere eller påvirke huden. Huden skal være fuldstændig tør, før plastret sættes på.

For at undgå plastret klæber dårligt, må der ikke bruges cremer, olier, lotion eller pudder der hvor plastret skal sidde på.

Skift og påsætning af Durogesic depotplastre

Hvert Durogesic plaster er pakket i sin egen forseglede og børnesikrede pose. Posen skal først åbnes lige inden, plastret skal sættes på.

 1. Håndhygiejne udføres ud fra gældende retningslinjer.
  • Tag det gamle plastret af, fold straks plastret sammen, så klæbefladen klistrer på sig selv. Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.
  • Sæt det nye plaster på et andet sted, hvor huden er hel og tør. Der bør gå flere dage, inden et nyt plaster sættes på det sted, som tidligere har været brugt.
 2. Klip med en saks fra posens kant ind til det lille hul ved pilen i posens side og ikke længere, da plastret ellers kan beskadiges.
 3. Posen kan herefter rives op. Riv langs 3 af posens kanter, posen kan nu åbnes som en bog, og plastret kan tages ud af posen.
 4. Tag plastret ud. Lad være med at bruge plastret, hvis det er beskadiget. Plastret har en todelt beskyttelsesfilm, der beskytter den klæbende side af plastret. Hold plastret, så teksten står spejlvendt.
 5. Bøj depotplastret let bagover, så den ene slip slipper og det påsættes huden. Træk derefter den anden del af beskyttelsesfilmen af uden at røre ved klæbefladen.
 6. Pres plastret mod huden med flad hånd i 30 sekunder, og lad derefter en finger løbe langs plastrets kant for at sikre, at især hjørnerne og kanterne sidder godt fast på huden.
 7. Håndhygiejne udføres ud fra gældende retningslinjer.
 8. På pakningen skrives dato og klokkeslæt for, hvornår plasteret er sat på.

Plastret skal sidde på i 3 dage (72 timer). Med mindre andet er ordineret. Borgeren må gerne tage brusebad, karbad eller svømme.

Ved høj temperatur kan plastret afgive mere fentanyl. Hvis borgeren har feber, skal sygeplejersken/ lægen kontaktes, da det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Undgå varmepuder, varmetæpper, o. lign som kan forhøje kropstemperaturen.

Når der tages af den sidste pakke skal der bestilles nyt

BIVIRKNINGER

Durogesic kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Nogle bivirkninger kan være:

 

Psykiske bivirkninger

Hallucination, depression, vrangforestillinger, rastløshed og uro.

 

Fysiske bivirkninger

Vejrtrækningsbesvær, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, besvær med at styre bevægelserne, mavegener, svimmelhed, irritation hvor plasteret har siddet, søvnløshed.

Hvis borgeren får bivirkninger skal sygeplejersken eller lægen kontaktes.

Yderligere sjældnere bivirkninger kan læses på indlægsseddel i æsken.

Dokumentation

Placering af plaster dokumenteres på smerteplasterskema, som findes som wordskabelon..

Observer virkning og bivirkning og noter under observationer.

Det skal altid fremgå af plejeplan, hvis der ved medicingivning sker afvigelser fra det ordinerede.

Relevante observationer videregives til lægen, sygeplejerske eller social- og sundhedsassitent

Utilsigtet hændelse indberettes til nærmeste gruppeleder

 

Opgaven kan udføres af plejepersonale uden medicin kompetence efter oplæring.

  OBS

 • Vær særlig opmærksom på smerteplastres doseringsinterval.
 • Dokumentér placering af smerteplaster ved påsætning.
 • Fjern altid det gamle plaster, når et nyt påsættes.

 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk