Dosispakket medicin

 

  Udarbejdet/revideret: Februar 2019
Revideres: Februar 2021
Ansvarlig: Sundhedsstaben

Målgruppe:

Medarbejdere på ældre og sundhedsområdet

Formål/mål:

At borgeren får den ordinerede medicin på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde

Det er lægen der afgør, om der er indikation for dosisdispensering. Det er en konkret vurdering, men kræver som udgangspunkt, at der ikke har været medicinændringer i 3 måneder, samt at lægemidlerne er egnede til dosisdispensering, og at patienten samtykker hertil.

Ved opstart og ved ændringer skal medicinen i poserne kontrolleres af sygeplejerske/SSA.

Ved modtagelse af dosispakkerne:

  • Sikre at det er det rigtige cpr. nr. på pakken
  • Sikre at der er overensstemmelse med ordinationen fra lægen i FMK og doseringskortet fra apoteket.
  • Kontroller at de doserede præparater stemmer overens med aktuelt handelsnavn på medicinskemaet, ellers skiftes handelsnavn.
  • Det er apoteket, der har ansvaret for, at indholdet i dosispakkerne er korrekt. Er der åbenlyse fejl dokumenteres dette og indberettes som utilsigtet hændelse på dsps.dk om muligt tages billede af posen. Sygeplejerske/SSA kontaktes med henblik på videre handling
  • Være borgeren behjælpelig med at varelisten sættes i apotekermappe

Ansvar

Er man ikke i stand til at varetage opgaven forsvarligt, sal man frasige sig opgave til nærmeste leder.

Ved medicingivning af den dosispakkede medicin se vejledning for medicingivning

Ændring i dosering

Der må ikke ændres i pakkernes indhold ved medicinændring, sker dette påtager den sundhedsfaglige person sig det fulde ansvar for medicindoseringen.

Dokumentation:

Observationer, virkning og evt. bivirkninger noteres i plejeplaner, samt relevante handlinger.

 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk