Magtanvendelse - skematisk oversigt

 

  Udarbejdet/revideret: April 2020
Revideres: April 2022
Ansvarlig:

SALD & HEOG,
Demenskonsulenter

Målgruppe:

Ansatte og ledere inden for hjemme- og sygeplejen i Kalundborg Kommune

Formål/mål:

Skabe overblik over reglerne for magtanvendelse indenfor demensområdet

Skemaer til brug for indberetning af magt ligger i Nexus  under ”Overblik” 

Vær obs. på kun at oprette et skema, ved at trykke på selve skemaet. Så længe skemaet ikke er låst, kan der skrives i det.  

Skemaet skal altid låses af demenskonsulenten

 

§§ Lovgivning vedr.: Magtindgreb
Ja/Nej
Akut indgreb
Ja/Nej
Indberetning Tilladelse/Forhånds-
godkendelse
Klagemulighed
123 Husorden Nej   Nej Nej  
124b Fysisk guidning Nej   Nej Nej Kommunalbestyrelsen
136e Tryghedsskabende velfærdsteknologi Nej   Nej Nej Kommunalbestyrelsen
124c Afværgehjælp Ja Ja Ja* Nej Kommunalbestyrelsen
124d Fastholdelse mv. Ja Ja Ja* Nej Kommunalbestyrelsen
125 Særlige døråbnere Ja Nej Ja** Ja Ankestyrelsen
128 Stofseler Ja Nej Ja** Ja Ankestyrelsen
128b Tryghedsskabende velfærdsteknologi Ja, hvis borger modsætter sig Nej Ja** Ja Ankestyrelsen
128c Låsning og sikring af yderdøre og vinduer Ja Nej Ja** Ja Ankestyrelsen
129 &
129a
Flytning uden samtykke Ja Nej Ja** Ja, tilladelse fra familieretshuset Ankestyrelsen
136c Kortvarig fastholdelse i personlig hygiejne situationer Ja Ja Ja** Nej Kommunalbestyrelsen
136d Fastholdelse mv. ved meget grænseoverskridende eller meget konfliktskabende adfærd Ja Ja Ja* Nej Kommunalbestyrelsen
136f Flytning uden samtykke Ja Nej Ja Skema 2 Borger skal forholde sig passivt. Forudsæt-ter værgemål eller aktualiseret fremtids-fuldmagt Familieretshuset

 

* : Se sagsforløb 1

**: Se sagsforløb 2

 

*) Sagsforløb 1

Skema 1b (obs, skema skal låses af demenskonsulent) 
Anvendes også ved indgreb foretaget i nødret og nødværge 

Der skal altid udleveres klagevejledning til borger. I fald borger ikke kan forholde sig til en klagevejledning , udleveres denne  til borgers nærmeste pårørende/relation eller værge/fremtidsfuldmægtige.

Klagevejledning findes i Nexus under borgerforløb,  aktive forløb.
Tryk: ”tilføj aktivitet”. Åben dynamictemplate. Under Plejecenter ligger ”klagevejledning ved magtanvendelse” Udfyld anvendt magtanvendelsesparagraf og print ud

 

 

**)Sagsforløb 2

Skema 3   (obs, skemaet skal låses af demenskonsulent) 

 

 

 

Referencer:

Serviceloven LBK nr 798 af 07/082019, offentliggørelsesdato 13-08-2019, afsnit VII, Kap 24 ”Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Hentet d. 27/2-2020

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/til-fagpersoner-regler-om-brug-af-magt-over-for-voksne-med-betydelig-og-varigt-nedsat-psykisk-funktionsevne/view Hentet d. 27/2-2020

Socialstyrelsen, viden til gavn. Publikation til fagpersoner. ”Regler om brug af magt over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne” Hentet d. 27/2-2020

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk