Vejledning vedr. lægekontakt

 

  Udarbejdet/revideret: Juli 2015/2018
Revideres: Juli 2020
Ansvarlig: Sundhedsstaben

Målgruppe:

Social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker på ældre og sundhedsområdet

Formål/mål:

At sikre en målrettet relevant kommunikation til samarbejdspartner herunder praktiserende læge og vagtlæge.

Procedure: 
Forbered dig inden du ringer

 • Vurder borgerens situation
 • Overvej, hvem det er relevant at kontakte sygeplejerske/læge/112
 • Læs de nyeste notater i journalen /omsorgssystemet
 • Hav relevante oplysninger klar som fx.
  • BT, puls, temperatur
  • vejrtrækning/respirationsfrekvens
  • bevidsthedsniveau
  • overblik over relevant medicin
  • nuværende sygepleje

Ved kontakt til egen læge og vagtlæge kommunikeres ved hjælp af ISBAR tjekliste, som forefindes ved telefonen.

 

ISBAR TJEKLISTE

Sikker mundtlig kommunikation

I - IDENTIFIKATION

Sig dit navn, din funktion og din gruppe/distrikt.

Sig borgerens navn, cpr-nr. og adresse

S - SITUATION

Jeg ringer fordi ... (beskriv)

(BT, puls, tp., vejrtrækning)

B - BAGGRUND

Kort præsentation af borgerens situation

(tiltag indtil nu, sygdomshistorie)

A - ANALYSE

Giv din vurdering af problemet

R - RÅD

Giv eller bed om råd om den videre pleje og behandling

 

Dokumentation: Der dokumenteres i plejeplan eller journal, at der er foretaget lægekontakt efter samtykke, samt årsag og videre ordinationer og plan

 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk