Kriterier for bevilling af personlige alarm- og pejlesystemer

 

  Udarbejdet/revideret: adm. rev. juli 2017
Revideres: Juli 2019
Ansvarlig: Godkendt af ældre- og sundhedsudvalget 2012

Målgruppe:


Formål/mål:


Personlige alarm- og pejlesystemer

GPS, ringemåtte, sengealarm samt andre personlige alarmer

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 124 og 125, alarm- og pejlesystemer.

Målgruppe

Serviceloven giver mulighed for, at der kan anvendes alarm- og pejlesystemer for en person, hvis det vurderes, at der er risiko for, at personen ved at forlade bo- eller dagtilbud eller eget hjem udsætter sig selv eller andre for at lide personskade, og at forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko.

Målgruppen er borgere, hvor der foreligger dokumentation for betydelig og varig psykisk funktionsnedsættelse. Det drejer sig om borgere, der får personlig og praktisk hjælp samt pædagogisk bistand – og som ofte forlader sin bolig, og har vanskeligt ved at orientere sig.

Formål

Formålet med personligt alarm- og pejlesystem er:

  • At øge borgerens personlige frihed og tryghed til at bevæge sig rundt trods orienteringsproblemer
  • At sikre borgerens mulighed for at få hjælp
  • At forebygge risiko for personskade

 

Formålet er ikke at overvåge den enkelte, men at medvirke til større bevægelsesfrihed og tryghed for borgeren.

Bevillingskriterier

På baggrund af en faglig vurdering kan der bevilges en personlig alarm med/uden pejlemulighed, når:
                       

  • borgeren har en dokumenteret varig og væsentligt nedsat orienteringsevne.
  • borgeren ikke kan tilkalde hjælp.

borgeren flere gange har oplevet ikke at kunne finde hjem, og hvor der samtidig har været risiko for farlige situationer.

Bevilling, finansiering samt håndtering af personlige alarm- og pejlesystemer

Plejebolig og midlertidig bolig:

Personlig alarmsystemer (ikke GPS) vurderes, anskaffes og finansieres af det enkelte plejecenter.
GPS bevilges af kommunens demenskonsulenter og finansieres af Visitations- og hjælpemiddelenheden.
GPS’er betjenes/håndteres af plejecentret.

 

Egen bolig:
Personlig alarm- og pejlesystemer bevilges af kommunens demenskonsulenter, og de finansieres af Visitations- og hjælpemiddelenheden.
De betjenes/håndteres af hjemmesygeplejen i samarbejde med hjemmeplejen.

Der udarbejdes procedure, vejledning m.m.

Sagsforløb/praktiske forhold for borgere, der ikke modsætter sig brug af udstyret og som vurderes under målgruppen.

Sagsforløb i forhold til den konkrete borger:
Se GPS-procedure

Efter bevilling:
I forbindelse med brug af personlig alarm- og pejlesystem skal der udarbejdes handleplan med individuel beskrivelse af behov, formål og handlinger i forbindelse med brug af hjælpemidlet. Testning af hjælpemidlet skal foregå x 1 ugl., hvilket dokumenteres i handleplan.
Behov og brug af alarm-pejlesystemet skal løbende evalueres.

Oplæring af aktuelt personale i brug af hjælpemidlet.

 

 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk