Indsatskatalog sygepleje

 

  Udarbejdet/revideret: Juli 2019
Revideres:

Juli 2021

Ansvarlig: Sundhedsstaben

Målgruppe:

Sygeplejersker og Social-og sundhedsassistenter

Formål/mål:

 


Sygeplejefaglig udredning 30-60
Opfølgning 10-60
Koordinering 30-60
Opfølgende hjemmebesøg 30-60
Akut sygepleje  
   
Anlæggelse og pleje af kateter 10-30
Behandling med ortopædiske hjælpemidler 10-30
Behandling og pleje af hudproblemer 10-60
Behandling og pleje af mave- tarmproblemer 10-30
Cirkulationsbehandling 10-30
Dialyse 20-60
Drænpleje 10-30
Ernæringsindsats 10-60
Forflytning og mobilisering 30-60
Iltbehandling 10-60
Inkontinensbehandling 20-60 
Intravenøs væskebehandling 10-30
Intravenøs medicinskbehandling 10-60
Kompressionsbehandling 5-45
Medicinadministration 5-20
Medicindispensering 15-30
Nonfarmakologisk smertelindring 10-30
Oplæring 10-45
Parenteral ernæring 10-60
Personlig pleje 15-60
Pleje ved anvendelse af personlig hjælpemidler 10-30
Psykiatrisk  pleje 20-60
Psykisk støtte 10-60
Rehabilitering 10-30
Respirationsbehandling 15-45
Respiratorbehandling 15-30
Samarbejde med netværk 15-45
Sekretsugning 10-20
Sondeernæring 15-60
Stomipleje 10-30
Støtte til ADL aktiviteter 10-45
Subkutan væskebehandling 10-20

Supplerende udredning

30-60
Særlig kommunikationsform 5-60
Sårbehandling 15-45
Trakeostomi 15-30
Undersøgelse og måling af værdier 5-15
Vejledning 10-60
Væske pr.os 5-20
 
   
 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk