Observation for Commotio Cerebri - Hovedtraume

 

  Udarbejdet/revideret: Juli 2018
Revideres: Juli 2020
Ansvarlig: Sundhedsstaben

Målgruppe:

Sygeplejersker ansat på ældre og sundhedsområdet i Kalundborg Kommune

Formål/mål:

At sikre borger, der har været udsat for hovedtraume observeres relevant og rettidig behandling iværksættes

Ved hovedtraume kontaktes altid læge med nedenstående observationer. Benyt ISBAR i kommunikationen - følg vejledningen for lægekontakt
http://instruksfiler.kalundborg.dk/Vejledninger_og_procedurer/laegekontakt.html

 

Observationer 

  • Patienten skal altid ABCDE vurderes
  • Ved Glasgow Coma Scala(GCS) på 14-15 kan patienten have Commotio Cerebri, ved GCS  under 13, bør patienten akut ses af læge, evt. indlægges mhp. scanning.
  • Pupiller(reaktion på lys, form egalitet og størrelse)
  • Bevidsthedstab
  • Kvalm og opkastning
  • Temperatur
  • Hovedpine

Patienten observeres efterfølgende efter aftale med læge.

 

Information til patienten
Patienten skal informeres om at kontakte læge eller sygeplejerske ved kvalme, opkastning, kraftig hovedpine, døsighed eller ændret opførsel. Ved lettere skade bør patienten informeres om vigtighed i at hjernen får ro og hvile, det vil sige undgå hård fysisk aktivitet, begræns læsning, tv, og computer. Desuden skal alkohol undgås. Symptomerne forsvinder som regel  inden for få dage.


Dokumentation
Alle værdier noteres i målinger.
Der oprettes plejeplan Akut og Kronisk/obs Commotio

 

 

Referencer:

 

Jastrup S. Akut sygepleje. Munksgaard 2017.

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/akut-og-foerstehjaelp/tilstande-og-sygdomme/traumatologi/hovedtraume/ hentet juli 2018

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk