Håndhygiejne

 

  Udarbejdet/revideret: Juli 2019
Revideres: Juli 2021
Ansvarlig: Udviklingssygeplejerske I.J. - Sundhed & Myndighed

Målgruppe:

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker ansat på ældre og sundhedsområdet i Kalundborg Kommune

Formål/mål:

At beskrive procedurer for håndhygiejne for derved at hindre kontaktsmitte via personalets hænder.

Det er evidens for, at hånddesinfektion udført med alkohol (ethanol 70-85%) er mere effektivt til drab af mikroorganismer end håndvask med vand og sæbe, hvorfor hånddesinfektion skal foretages frem for håndvask, når hænderne er synligt rene og tørre. Desuden virker hånddesinfektionsmiddel plejende for huden på hænderne, hvorimod håndvask virker udtørrende på hænderne.

hHånddesinfektion skal altid udføres fx:

 • før rene procedurer
 • før håndtering af medicin
 • før håndtering af madvarer
 • efter urene procedurer
 • efter handskebrug
 • efter håndvask
 • efter kontakt med borgeren

Procedure for hånddesinfektion

 • hånddesinfektion skal altid udføres med håndsprit (etanol 70-85 %) tilsat hudplejemiddel
 • tag 3-5 ml (2 pumpeslag) håndsprit
 • bearbejd håndspritten i håndfladen, på fingerspidser, omkring tommelfingre, på håndryg, om håndled, mellem fingre. Indgnid til tørhed
 • hænder holdes fugtige med håndsprit i ca. 30 sek.

Håndvask udføres

Ved synlig forurening af hænder og håndled med blod, sekreter, ekskreter eller andet biologisk materiale, samt ved pleje og behandling af borger med f.eks. Clostridium.

 

Håndvask efterfølges af hånddesinfektion

 

Procedure for håndvask

 • skyl hænder og håndled (koldt eller tempereret vand).
 • tag 1-2 pumpeslag sæbe
 • bearbejd mekanisk vand og sæbe mellem fingre, på fingerspidser, på håndryg, i håndfladen og omkring håndled i minimum 15 sekunder. Skyl sæben grundigt af
 • hænder og håndled trykkes tørre med engangshåndklæde eller eget håndklæde og håndbetjent vandhane lukkes med det brugte engangshåndklæde

Engangshandsker (Nitril bør anvendes)

Handsker anvendes

 • ved risiko for forurening med blod, sekreter og ekskreter eller andet biologisk materiale
 • ved rene sår på hænder og håndled

Procedure for handskebrug

 • sprit altid hænder før handsker tages ud af æsken
 • under procedurer skal handsker være hele
 • handsker skal straks tages af efter endt procedure
 • skift handsker mellem procedurer
 • fjern handsker ved at krænge manchetten ud over resten af hånden, således at indersiden vendes ud
 • sprit altid hænder efter handskebrug
 • det er tilladt at skifte handsker uden efterfølgende hånd-desinfektion ved kortvarige procedurer hos samme patient, hvis handskerne på forhånd er taget ud af æsken, og hvis rene procedurer foretages før urene procedurer

Hudpleje

 • Hænder bør ved behov tilføres et hudplejemiddel for at forebygge udtørring af huden

Betingelser for håndhygiejne

Personalet

 • Skal anvende uniform/arbejdsdragt med korte ærmer
 • Må ikke bære fingerringe, armbåndsure og armbånd
 • Må ikke anvende armstrømpe, håndskinne eller finger-forbinding
 • Skal have synligt rene, hele og korte negle
 • Må ikke anvende neglelak
 • Må ikke anvende kunstige negle

Ved sår på hænder
 • Skal hænder og håndled vurderet af nærmest ansvarlige leder
 • Sår skal dækkes på hænder og håndled med forbinding.
 • Ved sår, skal der altid anvendes handsker
 • Efter endt procedure fjernes handske og evt. forbinding, og der udføres hånddesinfektion.
 • Hvis såret bløder, foretages håndvask efterfulgt at hånddesinfektion

 

Referencer:

Center for kliniske retningslinjer, Nationalt Clearing House for sygepleje 2009; Kliniske retningslinjer for håndhygiejne;
http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/NIR/NIR%20Haandhygiejne.ashx, Nationale infektionshygiejniske retningslinjer hentet juli 2016

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk