GPS-procedure

 

  Udarbejdet/revideret: Marts 2020
Revideres: Marts 2022
Ansvarlig: SALD & HEOG Demenskonsulenter

Målgruppe:

Sygeplejersker, SSA'er og SSH'er

Formål/mål:

 • At skabe optimale muligheder for at øge borgerens sikkerhed, tryghed og mulighed for at få hjælp.
 • At anvise handlinger, der skal foretages ved vurdering og opstart af GPS.
 • At sikre optimal dokumentation.

GPS er til udendørs brug. Kan via PC/IPAD GPS eller mobiltelefon registrere hvor GPSen befinder sig, hvis den er udenfor.
Mere info: Godkendte kriterier for GPS, tryghedsskabende velfærdsteknologi.

Sagsforløb for borgere, der ikke modsætter sig brug af GPS

Anmodning om GPS: Til kommunens demenskonsulenter via Nexus eller telefonisk kontakt, og skal indeholde:

 • Dokumentation af målgruppe
 • Information om samtykke/stiltiende samtykke
 • Hvilken risiko skal GPSen afhjælpe
 • Hvad gøres aktuelt for at forebygge at borgeren bliver væk/udsættes for personskade. Dokumenteres i socialpædagogisk handleplan
 • Hvilket mobilnr. skal GPS kobles til
 • Skal der opsættes elektronisk hegn/geofence?

Bevilling

Bevilges af kommunens demenskonsulenter ud fra ”Kriterier for GPS, tryghedsskabende velfærdsteknologi". Bevillingen gælder for 3 mdr.

Krav til leverance og returnering

Anmodning behandles af demenskonsulenten inden for 5 arbejdsdage.

GPS med tilbehør returneres til demenskonsulenten/GPS-superbruger efter brug og indenfor 14 dage.

Opstart

 • GPS-superbruger i lokalområdet klargør GPS med data, tlf.-numre og evt. billede i Nexus.
 • GPS-superbruger i lokalområdet udleverer GPS med login og kode samt instruerer brugere.
 • GPS-superbruger i lokalområdet og/eller Safecall kontaktes ved behov for yderligere vejledning justering og funktionsproblemer

Hvis GPS er defekt og skal byttes, kontaktes demenskonsulent, der arrangerer ny GPS og sender defekt GPS til reparation.

 

Login på Safeloc sker via App eller www.safecall.dk

Link til vejledninger/quickguides:

Hvordan lokaliseres en GPS?
SL12 - Smart Tracker

SL14 - Skosål
SL15 - Broche
SL16 - Ur

Batterilevetiden i de enkelte GPS-typer er vejledende afhængig af hvordan GPS'en bruges.

SL12 - max 8 dage
SL14 - max 3 dage
SL15 - max 5 dage
SL16 - max 3-5 dage

 

Safecall anbefaler en opladning pr. døgn, hvis man skal være sikker på, at der er strøm nok på en enhed, hvis man skal ud i en intens søgning på borger.

Efter opladning skal GPS kontrolleres ved at logge ind og sikre rigtig position, at tid og dato passer, samt status på batteri.

GPS'en kan klatlades. En opladning tager ca. 2 timer.

Dokumentationskrav

Superbruger har ansvaret for, at der oprettes demenssikring i Nexus. Findes under "Døgnrytme og Aftaler". Denne udfyldes med præcicering af:

 • Hvem oplader og hvor ofte oplades GPS?
 • Hvor, hvordan og hvornår skal GPSen sættes på borgeren?
 • Hvilken mobiltlf er GPSen tilknyttet?
 • Brugernavn og adgangskode
 • Hvor findes vejledning fra Safecall?
 • Hvor tit skal personalet sikre sig at borgeren ikke er gået?
 • Hvad gøres når det konstateres en borger er væk. (kontakt til pårørende, vagthavende sygeplejerske)
 • Sporing af GPSen dokumenteres i Nexus plejeplan.
 • Egenkontrol af GPSens drift foretages dagligt og dokumenteres i Nexus. For de udekørende dokumenteres ved at kvittere for opgaven på kørelisten. For plejecentre forudsættes det, at døgnrytmeplanen følges og deri ligger dokumentationen. Superbruger er ansvarlig for, at selve handlingen med GPS skrives i døgnrytmeplanen. Alle er forpligtet til at revudere døgnrytmeplanen.
 • Evaluering af GPS'ens brug hver 3. måned sendes til demenskonsulenten. Er der fortsat behov og fungerer den efter hensigten?

Superbrugere til GPS systemet:

Liste over superbrugere finder du her

 

 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk