Fnat

 

  Udarbejdet/revideret: Februar 2019
Revideres: Februar 2021
Ansvarlig: Sundhedsstaben

Målgruppe:

Personalet på ældreområdet og sundhedsområdet

Formål/mål:

At sikre korrekt pleje og behandling af patienter med fnat.

Hvad er fnat: .
Fnat (scabies) er en kløende hudlidelse, der skyldes en mide.

Smitte:
Smitten sker ved tæt og direkte kontakt
Smitte uden for husstanden er sjælden.
I sjældnere tilfælde kan der forekomme smitte via møbler med polstring, brug af fælles tekstiler fx håndklæder og viskestykker, via sengeredning og sengetøj og håndtering af snavsetøj. Der er som udgangspunkt ikke nogen grund til at undgå normal social kontakt, hvis der er mistanke om fnat.

Smitteperiode: Man betragtes som smittefri 8-12 timer efter påbegyndt behandling.

Symptomer
Inkubationstid: Kløe udvikles hos ikke tidligere smittede efter 4 uger og hos tidligere smittede efter få dage.
Fnat viser sig ved kløe, der opstår 3-6 uger efter smitte. Kløen er mest udtalt om natten. Selv ved udtalt kløe er der ofte kun få kradsemærker og små vabler på huden. Udslæt ses især i den tynde hud mellem fingrene og på fingre, ved håndled, albuer, bryst og i genitalier.  
 
Skorpefnat
Hos patienter med nedsat immunforsvar og hos ældre personer kan fnat i sjældne tilfælde udvikle sig til skorpefnat, typisk uden kløe. Skorpefnat skyldes ikke en speciel fnatmide, men er en betegnelse for symptomer på smitte med fnat, hvor der forekommer et stort antal fnatmider i skorpet, skællende hud. Patienten er derfor mere smitsom. Diagnosen skorpefnat bør stilles af en speciallæge i hudsygdomme, som man skal henvises til via sin egen læge.

Behandling
Behandling gives til alle i husstanden og til personer, der har ligget i samme seng som den smittede. Det er vigtigt, at alle behandles samtidigt, da andre familiemedlemmer kan være smittet, selv om de endnu ikke har fået symptomer.
Behandlingen består af omhyggelig indgnidning af cremen permethrin 5%, der smøres på hele kroppen fra kæberanden og nedefter. Hos børn under 3 år og hos ældre mennesker indsmøres hele kroppen inkl. ansigt og hovedbund. Det er bedst at smøre cremen på om aftenen, så den kan virke i 8-12 timer henover natten, hvorefter den vaskes af om morgenen.
 I forbindelse med at behandlingen startes, skal man skifte til rent tøj, og der skal lægges rent sengetøj på.
Behandlingen skal gentages efter 7 dage. Efter behandlingen kan kløen fortsætte i flere uger, hvilket ikke er udtryk for, at behandlingen har svigtet. Bedres kløen ikke, bør lægen kontaktes  igen.

Stromectol
Stromectol er en tabletbehandling der gives i nogle tilfælde. Der bør ikke spises  i to timer før og i to timer efter indtagelse af Stromectol

Brug af værnemidler
Der anvendes Plastforklæde/overtrækskittel ved direkte kontakt med patienten og patientnært udstyr/inventar. Håndhygiejne udføres umiddelbart efter aftagning
Se supplerede retningslinjer i forhold til kontaktsmitte. https://instruksfiler.kalundborg.dk/Vejledninger_og_procedurer/infektioner.html

Behandling af fnat hos beboere på døgninstitutioner / plejecentre
Her gælder særlige forholdsregler om isolation, hygiejniske forholdsregler og forebyggende behandling af personale og medpatienter/beboere.
Se supplerede retningslinjer i forhold til kontaktsmitte. https://instruksfiler.kalundborg.dk/Vejledninger_og_procedurer/infektioner.html

Rengøring
Håndklæder og sengetøj vaskes ved min. 60º C i forbindelse med behandlingen. Tåler det ikke vask ved 60º C, kan det henstilles fx i en plasticpose i 3 døgn ved 25º C. Ved lavere temperaturer eller høj luftfugtighed bør det henstilles i 1 uge.
Større beklædningsgenstande, overtøj, dyner, tæpper, puder og madrasser luftes godt og køligt og sættes bort i 72 timer.

Hjemmet rengøres grundigt.
Miden vil dø efter 2-4 døgn uden kontakt med hud.
Efter behandling er der ikke længere smitterisiko, men kløen kan alligevel bestå i nogen tid.

Dokumentation: Der oprettes plejeplan i forhold til hud og slimhinder, hvori behandling og observationer beskrives.

 

Referencer:

Kilder: https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/roskildesygehus/Afdelinger/dermatologisk-afdeling/afsnit-og-funktioner/DropOffLibrary/Scabies%20(fnat)_Laserprint.pdf
Hentet 4 februar 2019
https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme/fnat
Hentet 4. februar 2019
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/hud/tilstande-og-sygdomme/kloeende-tilstande/scabies-fnat/
Hentet 4. februar 2019

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk