Fald udredning

 

  Udarbejdet/revideret: Juli 2020
Revideres: Juli 2022
Ansvarlig: Sundhedsstaben

Målgruppe:

Vejledning for social og sundhedsassistenter og sygeplejersker og medarbejdere, der udfører opsøgende hjemmebesøg

Formål/mål:

at sikre, at der foretages en ens faglig veldokumenteret udredning af borger med faldtendens, samt iværksættes fagligt velbegrundede tiltag.

  • at afdække balance, fald og svimmelhedsproblemer
  • at forebygge gentagne fald
  • at undgå aktivitets begrænsninger
  • at undgå social isolation og nedsat livskvalitet

Basal faldudredning skal foretages hvis:

  • Borgeren har bevidsthedstab i forbindelse med faldet?
  • Borgeren oplever daglige gang- eller balanceproblemer?
  • Borger udfører rejse-sætte-sig test under 8
  • Borgeren oplevet flere fald inden for det sidste år?
  • Borgeren lider af svimmelhed?

Svarer borgeren ja til blot et af ovenstående spørgsmål, suppleres med yderligere udredning i samarbejde med borgeren og evt. netværk.

Faldudredning er kompleks, idet der kan være multiple årsager. Ofte gør flere og konkurrerende faktorer sig gældende, hvorfor det er vigtigt at arbejde systematisk for ikke at overse potentielle årsager.

Faldudredning findes under udredning og skal udfyldes med relevante oplysninger. Rejse-sætte-sig test skal noteres i målinger. Desuden skal der tages stilling til, om patienten har behov for D-vitamin

Udredning af ældres sygdom

Der skal altid tages stilling til behov for lægefaglig udredning og/eller anden specialiseret udredning.

Ældre patienter med faldtendens kan henvises via egen læge med henblik på en systematisk udredning.

Iværksættelse af behandling

Der fortages en vurdering af hvilke handlinger, der skal i værksættes med specielt vægt på eliminering af faldrisici og vurdering af træningsbehov.

Der skal tages udgangspunkt i den ældres egne ønsker og behov med afsæt i principper for den motiverende samtale.

Henvisning til visitation foretages ved behov for yderligere praktisk hjælp og /eller træning. Ved behov for hjælpemidler sendes ansøgning til hjælpemiddelteamet.

Dokumentation:

Ovenstående handlinger/ønsker/behov og evt. henvisninger til samarbejdspartner dokumenteres under handlingsanvisninger og der opstilles indsatsmål.

 

Referencer:

http://www.isikrehænder.dk/indsatsomraader/fald/ hentet juli 2020

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk