Fald forebyggelse

 

  Udarbejdet/revideret: Februar 2019
Revideres: Februar 2021
Ansvarlig: Sundhedsstaben

Målgruppe:

Vejledning for personalet på ældreområdet og sundhedsområdet

Formål/mål:

At sikre personale foretager tidlig opsporing af borger, der kan være faldtruet, samt iværksætter fagligt velbegrundet tiltag

 • At identificere borgere der er i risiko for at falde
 • At undgå fremtidige fald

Faldforebyggelse skal løbende foretages i samarbejde med borgeren, der kan være faldtruet. Det vil sige ved opstart af praktisk og personlig hjælp og når borgerens tilstand ændrer sig.

Nedenstående indikatorer skal observeres:

Fysisk/psykisk tilstand

 • Borgerens balance og styrke vurderes udfra Rejse-sætte-sig test
 • Ernærings tilstand og væskeindtag
 • Ændring af vaner (svigtende hygiejne, glemmer at vande blomster, gammel mad i køleskabet)
 • Overforbrug af medicin, sove og nervemedicin
 • Overforbrug af alkohol
 • Diarre/opkastninger
 • Svimmelhed/konfusion/træthed
 • Nedsat gangfunktion (øget passivitet)
 • Klager over noget, der ikke plejer at være et problem
 • Indadvendthed eller ændret mental adfærd

Boligens rammer

 • Møblering (tæpper, måtter)
 • Manglende belysning
 • Pladsforhold (ting der står i vejen)
 • Adgangsforhold (ind og ud af boligen)
 • Badeforhold (badebænk, skridsikkermåtter )
 • Brug af hjælpemidler

Hvad skal igangsættes?

Handle i forhold til ovenstående punkter i afsnit om fysiske/psykiske tilstand og boligens rammer i samarbejde med borgeren.

Henvendelse til SSA/sygeplejeske medhenblik på faldudredning hvis:

Borgerens Rejse-sætte-sig test er 8 eller derunder

Borgeren har bevidsthedstab i forbindelse med faldet

Borgeren oplever daglige gang- ellers balanceproblemer

Borgeren har været faldet inden for det sidste år

Borgeren lider af svimmelhed

Dokumentation:

Faldforebyggende tiltag noteres omsorgssystemet.

 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk