Injektion af insulin

 

  Udarbejdet/revideret: Marts 2016/juli 2019
Revideres: Juli 2021
Ansvarlig: Udviklingssygeplejerske I.J. - Sundhed & Myndighed

Målgruppe:

Social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker på ældre og sundhedsområdet

Formål/mål:

At borgeren får den ordinerede mængde medicin på den korrekte måde

 • Følg vejledningen for den aktuelle pen.
 • Kontroller at insulin typen er korrekt
 • Håndhygiejne udføres udfra gældende kliniske retningslinjer før og efter proceduren
 • Blandingsinsulin og langsomt virkende insulin skal vendes 10 gang, blandingsanalog insulin skal rulles 10 gange mellem hænderne i vandres position.
 • Husk at penne med blandings insulin skal have mindst 12 ie. tilbage, når pennen bruges sidste gang, ellers bliver insulinet ikke blandet godt nok
 • Ved dosis over 40 ie. kan deling overvejes i samarbejde med borgeren. Der kan gives op til 90 ie. uden malabsorption.
 • Den korrekte nåletype påsættes, pennen drejes 2 ie og stemplet trykkes ned, kommer der ikke insulin ud gentages dette.
 • Kanylelængde: 4 eller 5 mm, som injiceres i lodret på plan hud (90 grader). Undtagelser:
  • Ved BMI under 18,5 skal insulin injiceres i løftet hudfold
  • Bruger patienten 6 eller 8 mm kanyler, og ikke ønsker at skifte til 4 eller 5 mm, foretages injektionen i  45 grader med løftet hudfold.
 • Pennen indstilles til korrekt insulindosis udfra medicinskema i care omsorgssystem
 • Find det korrekte injektionssted, se injektionsskema i borgerbogen, kontroller at injektionssted er uden sår, infektion, blå mærker og lipohypertrofi.
 • Human insulin:
  • Langsomt insulin gives i lår eller balde
  • Hurtig virkende insulin gives i maven

 • Analog insulin:
  • Kan gives i alle injektionsområder (mave, balde, lår)

 • Blandingsinsulin:
  • Gives i maven før morgenmad
  • Gives i lår eller balde før aftensmad

 • Huden desinficeres ikke når patienten er hjemme, ellers desinficeres med klorhexidinsprit 0,5 % før givning.
 • Den ordinerede insulin gives , når stemplet er i bund, tælles til mindst 10= 10 sekunder før kanylen trækkes ud.
 • Kanylen fjernes og placeres i kanyleboks, anvend den takkede rille eller hullet i kanyleboksens låg til at få skruet kanylen af, så risiko for stikskader minimeres
 • Insulinen opbevares ifølge indlæggelsessedlen; ikke anbrudt insulinpen opbevares som hovedregel i køleskab, og  igangværende pen ved stuetemperatur med mindre andet er angivet. Anbrudsdato skal angives, holdbarhed op til 4- 6 uger.
 • Insulinrester/brugte penne skal borgeren aflevere på apoteket. Alternativt kan anvendes kanyleboks, hvis borgeren eller pårørende ikke har mulighed for selv at aflevere pennen på apoteket.

Dokumentation

Insulin mængde og hyppighed fremgår af medicinskema, afvigelser og nålelængde samt vinkel dokumenteres i omsorgssystemet.

 

 

Referencer:

http://cfkr.dk/retningslinjer/godkendte-retningslinjer/hud-og-slimhinder/kr-insulin-injektion.aspx hentet feb. 2015

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk