Demensudredning

 

  Udarbejdet/revideret: Marts 2020
Revideres: Marts 2022
Ansvarlig: SALD & HEOG, Demenskonsulenter

Målgruppe:

Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter

Formål/mål:

Sikre at borgerne udredes, samt behandling og sociale tiltag kan iværksættes.

Borgeren observeres for nedenstående symptomer:

10 advarselstegn som kan være et symptom på demens:

  • Glemsomhed
  • Besvær med at udføre velkendte opgaver
  • Problemer med at finde ord
  • Forvirring vedrørende tid og sted
  • Svigtende dømmekraft
  • Problemer med at tænke abstrakt
  • Vanskeligheder med at finde ting
  • Forandringer i humør og adfærd
  • Ændringer i personlighed
  • Mangel på initiativ

http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/til-patienter-og-paaroerende/10-advarselstegn-ved-demens 

Udredning iværksættes via egen læge:

Den indledende udredning har til formål at kortlægge symptomer på demens, afklare om symptomerne skyldes andre årsager end demens (differentialdiganoser) samt vurdere det almene helbred. Den indlende udredning er beskrevet på Sundhed.dk https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/geriatri/tilstande-og-sygdomme/demensudredning/demensudredning-laege/  

Ved indikation henviser egen læge til udredning af demens i Region Sjælland.

I demensforløb tilbydes borgeren

Koordinerende indsats i samarbejde med demeskonsulenterne, visitation, primærsygeplejersken og øvrige samarbejdspartnere.

 

Referencer:

Nationalt videncenter for demens, 10 advarselstegn ved demens:  
http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/til-patienter-og-paaroerende/10-advarselstegn-ved-demens 
Hentet d 17/3 2020


Opsporing af demens Region Sjælland: https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/samarbejde-og-indsatser/DemensSjaelland/Fagpersoner/Documents/Flowdiagram1opsporingkommune.pdf  
Hentet d 17/3 2020 

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk