Forholdsregler ved Clostridium difficile infektion

 

  Udarbejdet/revideret: Juli 13/dec. 2019
Revideres: Juli 2021
Ansvarlig: Sundhedsstaben

Målgruppe:

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker ansat på ældre og sundhedsområdet i Kalundborg Kommune.

Formål/mål:

At reducere forekomsten af infektioner og forebygge smitte mellem

 • Patient og personale
 • Patient og øvrige beboere/pårørende

Clostridium difficile (CD) er en bakterie, der kan findes naturligt i tarmen hos nogle mennesker. Den kan desuden give diaré hos patienter på hospitaler og plejehjem, især når patienten er behandlet med antibiotika.


Håndhygiejne

 • Håndvask efterfulgt af hånddesinfektion. Ved Clostridium difficile infektion er hånddesinfektion ikke tilstrækkeligt, fordi håndsprit er uvirksom overfor bakteriens sporer
 • Beboer vejledes i korrekt håndhygiejne, særligt efter toiletbesøg og før spisning

Beboerværelse

 • Eget værelse med eget bad og toilet indtil 48 timer efter beboer har haft formet afføring. Ophør af diarré er ikke tilstrækkelig

Værnemidler ved pleje- og behandlingsopgaver

 • Der anvendes engangshandsker og væskeafvisende engangsovertrækskittel med lange ærmer

Rengøring af beboerværelse

 • Der anvendes engangshandsker og væskeafvisende engangsovertrækskittel med lange ærmer
 • Grundig rengøring med almindelige rengøringsmidler
 • Daglig grundig rengøring og desinfektion med klorholdigt desinfektionsmiddel af kontakt punkter som f.eks. dørhåndtag, armlænd, toilet/bækkenstol m.m. f.eks Wet Wipe Klor engangsklud
 • Ved spild af afføring optørres med toiletpapir eller lignende og området rengøres og desinficeres med klorholdigt desinfektionsmiddel
 • Ved ophør af de hygiejniske forholdsregler, skal der foretages grundig rengøring af områder, som berøres af mange hænder. Sengelinned skiftes og hjælpemidler rengøres og desinficeres med klorholdigt desinfektionsmiddel

Tøj og linned

 • Undertøj, håndklæder og sengetøj kogevaskes
 • Anden beklædning vaskes ifølge anvisninger
 • Beboerens tøj vaskes separat

Udstyr

 • Udstyr skal som hovedregel være personbunden
 • Udstyr, som tåler varme foretrækkes desinficeret i dekontaminator
 • Udstyr, som ikke tåler varmedesinfektion, skal rengøres og desinficeres med klorholdigt desinfektionsmiddel inden det fjernes fra beboerens bolig f.eks. Wet Wipe Klor engangsklud
 • Liftsejl skal være personbunden

Ophold i fællesområde

 • Beboeren er iført rent tøj, og udfører håndvask og hånddesinfektion, inden beboerværelse forlades
 • Kørestol, rollator og lignende rengøres og desinficeres med klorholdigt desinfektionsmiddel

Undersøgelse og behandling udenfor bolig

 • Beboeren er iført rent tøj, og udfører håndvask og hånddesinfektion, inden beboerværelse forlades
 • Kørestol, rollator og lignende rengøres og desinficeres med klorholdigt desinfektionsmiddel
 • Behandlingsstedet informeres om sygdom efter samtykke med beboer

Varighed af hygiejniske forholdsregler

 • Forholdsregler kan ophøre, når beboeren har haft formet afføring i 48 timer. Ophør af diarre er derfor ikke tilstrækkeligt
Der skal ikke sendes kontrol afføringsprøver til diagnostik

Generelt om infektioner

Dokumentation

Der skal  dokumenteres i omsorgssystemet,  at der er smitterisiko og der skal oprettes handlingsanvisninger, hvor der henvises til instruksen.

 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk