Arbejdsgangsbeskrivelse vedr. dokumentation ved overdragelse af SEL og SUL-indsatser ifm. midlertidigt ophold

 

  Udarbejdet/revideret: Januar 2020
Revideres: Januar 2022
Ansvarlig: SYFL, SM
KAMO, KDE

Målgruppe:

Sygeplejersker, SSA, Koordinerende sygeplejerske/SSA & Visitatorer

Formål/mål:

Sikre borgerne de korrekte SEL- og SUL-indsatser ifm. midlertidige ophold

 

Når borger modtages på midlertidigt ophold:

 1. Modtagende sundhedsautoriserede personale ændrer leverandør på SUL-indsatser og tillægger eventuelle nye SUL-indsatser, som kommer til under opholdet

 2. SEL-indsatser (pauseret hos fritvalg) lades derefter urørt

 3. SUL-indsatser (x-indsatser) fra fritvalg lades også urørt. Sundhedsautoriseret personale på midlertidige ophold opretter selv x-indsatser svarende til borgers aktuelle behov

 

Når borger modtages på midlertidigt ophold:

 1. Når borger tager hjem fra midlertidigt ophold, sikrer koord. spl./SSA på midlertidige ophold via Nexus-opgave til sygeplejen, at SUL-indsatser (ikke x-indsatserne) overdrages til spl. i distrikt

 2. Modtagende spl., som udfører den spl. faglige udredning ifm. borgers hjemkomst, ændrer leverandør på SUL-indsatserne

 3. Ifm. plan for hjemsendelsen sikrer visitator, at visiterede SEL-indsatser svarer til borgers behov ved hjemsendelsen – herunder også evt. X-indsatser idet visitator lukker x-indsatserne, der er oprettet under midlertidigt ophold

 

Borgere som skal forblive på midlertidigt ophold indtil fast plejebolig:

 1. Visitator orienterer via Nexus-opgave aflastningsstedet og fritvalg, såfremt det besluttes, at bevilling på midlertidigt ophold forlænges, indtil plejebolig kan anvises

 2. Visitator lukker evt. indsatser, som alene kan bevilges i fritvalgsområdet eks. madservice og varebevilling

 3. Visitator sikrer nedtagning af evt. Phoniro-adgang uden nødkald. Det sker via skema i instrukser under nøglesystem

 

Når borger indflytter i fast plejebolig

 1. Visitator opdaterer relationer og laver sagsnotat på flytning. Ved værgemåls-borgere lægges Nexus-opgave til demenskonsulent mhp magtanvendelses-indberetning ifm. flytningen

 2. Modtagende autoriserede plejepersonale på plejecentret ændrer leverandør på alle hhv. SEL- og SUL-indsatser

 

 

 

 

 

 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk