Anlæggelse af butterfly

 

  Udarbejdet/revideret: februar 2017
Revideres: februar 2021
Ansvarlig: sundhedsstaben

Målgruppe:

Vejledning for Sygeplejersker og Social og sundhedsassistenter efter aftale med sygeplejersken.

Formål/mål:

 • At patienter som ikke kan modtage behandling peroralt kan få medicin eller væske Subcutant behandling.
 • Etablering af Subcutant adgang gennem anlæggelse af butterfly kan være indiceret med henblik på at sikre væskebalance, rehydrering, medicinindgift hos kronisk syge eller terminale patienter efter lægeordination.

Instruktion af patienten

 • Der informeres om procedurens formål, karakter, risici og ubehag.
 • Patienten skal give sit samtykke

Procedure

 • Placeret i subcutis
 • Huden skal være varm og tør, som udtryk for god blodgennemstrømning.
 • Huden skal være intakt. % ødemer % infektionstegn mm.

Øvrige overvejelser omkring placering:

  • Skal medicinen gives under søvn
  • Borgerens behov for mobilitet
  • Synlig nål
  • Kognitive forstyrrelser
 • der udføres  håndhygiejne udfra gældende retningslinjer
 • Nitril handsker påtages
 • Fyld slangen fra start med det medicin, der skal gives, således at al luft er væk, samt at det sikres, at patienten får den fulde dosis medicin.
 • Desinficer huden  x2 og lad det lufttørre mellem de to påføringer.
 • Lav en hudfold og anlæg nålen i en vinkel på 90 grader (lodret). Hvis det subkutane væv er meget tyndt skal nålen lægges i en mindre vinkel
 • Slangen snoges i en cirkel og dækkes helst af gennemsigtig forbinding (tegaderm).

Hvad kan gives?

Al medicin der ikke er lokalirriterende og som kan gives intramuskulært(im.) kan som udgangspunkt gives Subcutant (sc.). F.eks. Morfin, Oxynorm, Metadon, Serenase, Binyrebarkhormon, Midazolam, Stesolid og Primperan.

Slangen skal ikke skylles igennem med NaCl efter indgift af medikamentet, så længe der gives det samme præparat i nålen. Dette på baggrund af, at medicinen vil komme til at ligge i et ”NaCl reservoir” og virkningen samt optagelsen af præparatet vil derfor være usikker

Obs.

 • Morfin og Serenase må ikke gives samtidig, da disse krystalliserer efter 4 timer.
 • Binyrebarkhormon skal ligeledes gives i separat nål.
 • Skriv på plasteret. Hvilke medicin der gives i hvilken nål.

Skift af nål

 • Det afhænger af producentens vejledning, mellem 3-7 dage. Huden skal tilses dagligt og ved hver injektion inspiceres for infektionstegn. (rødme, varme, hævelse og smerte)
 • Ved infektion seponeres nålen og ny placeres et andet sted på kroppen.

Holdbarhed af medicin:

 Dato for anbrud noteres på hætteglas, holdbarhed 24 timer, med mindre andet er angivet fra producenten.
 Ampuller kasseres umiddelbart efter anbrud.

Dokumentation

Dato for anlæggelse af kanylen dokumenteres i omsorgssystemet, samt observationer af huden for infektion og lokalt ødem. Indstiksstedet tilses dagligt.

 

Referencer:

http://pavi.dk/Libraries/medicinadministration/subcutane-naale-aarhus-universitetshospital.sflb.ashx Hentet feb. 2019

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk