Øjendrypning

 

  Udarbejdet/revideret: Februar 2017/
Okt. 2019
Revideres: Oktober 2021
Ansvarlig: Sundhedsstaben

Målgruppe:

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker ansat på ældre og sundhedsområdet i Kalundborg Kommune.

Formål/mål:

At patienten opnår det bedst mulige resultat af behandlingen

Værd at vide

 • Tyndtflydende øjendråber optages hurtigt i øjets slimhinde og skal derfor anvendes først.
 • Tyktflydende øjendråber danner en beskyttende hinde over øjet og skal anvendes sidst.
 • Visse typer af øjendråber og salver kan svie og sløre synet kortvarigt.
 • At dråber og salver højst må anvendes en måned efter, at flasken/tuben er taget i brug, med mindre andet er angivet på indlæggelses seddel.
 • At der skal gå fem minutter mellem de forskellige midler (præparater), hvis borgeren får flere slags øjendråber.

Sådan gør du

 • Tag øjnedråberne/salven frem og kontroller, at det er det rette præparat og den korrekte styrke i forhold til det ordinerede i FMK
 • Læs vejledningen, der følger med øjendråberne/salven
 • Tag vat/gazemeche frem til efter drypningen en til hvert øje
 • Håndhygiejne i henhold til retningslinjer ved håndhygiejne
 • Brug evt. engangs latexhandsker
 • Ved anbrud skal dato på første behandling noteres på flasken/tuben. Ved hver behandling skal dato tjekkes.
 • Borgeren lægger hovedet let bagud
 • Dryp i øjets slimhinde med en afstand på ca. 2 cm. Hold det underste øjenlåg nede, og dryp i randen mellem øjenæble og øjenlåg i den yderste side af øjet. (ram ikke hornhinden, da det kan gøre ondt, og spidsen af øjendråberne, salven forurenes) er du i tvivl, om dråben er kommet i øjet, må du gerne dryppe en ekstra dråbe.
 • Ved øjensalve anvendes ½ cm af salven som lægges i folden mellem øjet og øjenlåget
 • Borgeren blinker et par gange, for at fordele væsken/salven
 • Der kan kun være 1/5 af en dråbe i øjet, overskydende vil løbe ned af kinden, denne væske fjernes med vat/gazemeche, en til hvert øje, som efterfølgende kasseres
 • Tag evt. handsker af.
 • Håndhygiejne i henhold til gældende retningslinjer.

Ansvar

Er man ikke i stand til at varetage medicingivning forsvarligt, herunder sikre nødvendig observation, skal man frasige sig opgaven til nærmeste leder.

Dokumentation

 • Observer virkning og bivirkning noter i omsorgssystem.
 • Det skal altid fremgå af plejeplan, hvis der ved medicingivning sker afvigelser fra det ordinerede.
 • Relevante observationer dokumenteres og videregives til læge, sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent.
Opgaven kan udføres af plejepersonale uden medicin kompetence efter oplæring, når situationen udvikler sig som forventet.
 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk