Brug af inhalationer og spray

 

  Udarbejdet/revideret: Februar 2019
Revideres:

Februar 2021

Ansvarlig: Sundhedsstaben

Målgruppe:

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker ansat på ældre og sundhedsområdet i Kalundborg Kommune.

Formål/mål:

At patienten opnår det bedst mulige resultat af behandlingen.

 • Patienten informeres om, hvad der skal ske
 • Lægemiddel tages frem, og der kontrolleres, at det er det korrekte præparat og styrke i forhold til ordinationen i FMK
 • Håndhygiejne i henhold til retningslinje for håndhygiejne
 • Afhængigt af hvilken type af inhalationspræparat borgeren har, gives præparatet.
 • Vejledning til det enkelte præparat kan se på https://pro.medicin.dk, hvor en video viser, hvordan medicinen skal indtages.
  • Pulversystem (eks. Turbohaler) og Inhalationsaerosol
   • Borgeren bedes foretage en let udånding
   • Placer mundstykket imellem læberne og tænderne
   • Borgeren opfodres til at foretage en hurtig og kraftig indånding
   • Borgeren opfodres at holde vejret i ca. 10 sekunder, hvis muligt

  • Inhalationsaerosol på spacer (f. eks aerochamper)
   • Sprayen rystes og mundstykke fjernes
   • Sæt inhalationsaerosolen på spaceren
   • Spaceren placeres mellem tæt sluttet læber.
   • Borgeren trækker vejret 10 gange stille og roligt. Spaceren skal ikke give lyd fra sig.

  • Inhalationsapparat (eks Porta-neb)
   • Skru den øverste halvdel af forstøverkammeret
   • Åbn én ampul med medicin og hæld indholdet i forstøverkammeret, skru forstøverkammeret sammen igen. Doser kun en ad gangen, apparatet er konstrueret til en ad gangen.
   • Mundstykke eller maske monteres på forstøverkammeret.
   • Borgeren opfodres til at anbringe sig i en komfortabel stilling i en stol eller siddende i sengen med god rygstøtte.
   • Tænd for apparatet og forstøvningen begynder.
   • Borgeren opfodres til at trække vejret stille og roligt i mundstykket eller maske. Behandlingen er færdig efter 6-8 min. der vil ofte være væske/kondens i forstøverkammeret efter endt behandling.
   • Sluk for apparatet. Tag mundstykke/maske og slange fra forstøverkammeret.
   • Kammeret vaskes dagligt i lunkent sæbevand, 1 dråbe opvaskemiddel i mindst 1 liter vand og skylles med rent vand og lufttørres. Har borgeren den grå forstøver skal den koges én gang om ugen i vand i 6-10 minutter. Andre kamre som er medgivet fra sygehuset kasseres, når de fortættes. Tør jævnligt apparatet af med en fugtig klud. Når indsugningsfiltret skifter farve fra hvid til grå, skal det udskiftes.
   • OBS, hvis borgeren inhalerer hævelsesdæmpende hormon (eks. Spirocort), er det vigtigt at skylle munden eller evt. børste tænder bagefter, for at modvirke dannelse af mundsvamp.
   • Skal borgeren have både luftvejsudvidende medicin (eks. Berodual, Bricanyl, Combivent, Salbuvent, Ventoline eller Atrovent) og hævelsesdæmpende hormon. Den luftvejsudvidende medicin tages først. Vent fem minutter så medicinen har virket og tag så det hævelsesdæmpende hormon.
 • Håndhygiejne i henhold til retningslinje for håndhygiejne

Ansvar

Er man ikke i stand til at varetage medicingivning forsvarligt, herunder sikre nødvendig observation, skal man frasige sig opgaven til nærmeste leder.

Opgaven kan udføres af plejepersonale uden medicinkompetence efter oplæring.

Dokumentation

 • Det skal altid fremgå af plejeplan eller journal, hvis der ved medicingivning sker afvigelser fra det ordinerede.
 • Observer virkning og bivirkning. Relevante observationer videregives til læge eller sygeplejerske
 • Indberet utilsigtede hændelse på  http://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse
 

Referencer:

https://pro.medicin.dk i forhold til de enkelte præparater.

KOl kompetencecenter februar 2017: nye undersøgelser formidlet af dr. Omar Usmani ved webinar den 31/1 2017.

 

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk