Behandling af akut allergisk shock med injektion af adrenalin

 

  Udarbejdet/revideret: Februar 2019
Revideres: Februar 2021
Ansvarlig: Sundhedsstaben

Målgruppe:

Sygeplejersker og social og sundhedsassistenter

Formål/mål:

at kunne iværksætte omgående behandling ved allergiske shock opstået i tilslutning til indgift af et lægemiddel.

Adrenalin skal medbringes, når der gives medicin pr. injektion. Undtaget er insulin

Holdbarheden af adrenalinampullerne er begrænset, hvorfor de skal udskiftes inden den på pakningen anførte udløbsdato.

Symptomer:

Lettere allergiske shock kan vise sig ved paræstesier i læber og ekstremiteter, eventuelt kombineret med lokaliserede ødemer eller exanthem. Sværere tilfælde viser sig ved cyanose og åndedrætsbesvær stigende til en tilstand, der minder om akut status asthmaticus, endende med udsættende respiration og puls.

Behandling:

0,3 mg adrenalin i.m. til voksne og børn over eller lig med 25 kg,
En adrenalindosis på 0,3 mg i.m. er sufficient i de fleste tilfælde. Hos tunge voksne kan dosis øges til 0,3 mg x 2 eller 0,5 mg.

Adrenalininjektionen gives dybt intramuskulært i følge vejledning, omkring det sted, hvor lægemidlet er givet, dels for at modvirke absorptionen af det allergifremkaldende præparat, dels for at modvirke det allergiske shock. Inden adrenalininjektionen gives, bør man på sædvanlig vis kontrollere, at kanylen ikke ligger i en blodåre.

Hvis patientens tilstand efter nogle minutters forløb ikke er bedret væsentligt, kan det være nødvendigt at gentage injektionen med endnu en dyb intramuskulær injektion af samme dosis adrenalin.

Umiddelbart herefter skal læge kontaktes, eller om nødvendigt skal der rekvireres ambulance.

Dokumentation.

Der dokumenteres i omsorgssystemet for medicingivning og evt. cave for medicin aftales med egen læge.

 

Referencer:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/~/media/5A39FD04712D4917B0E9730850636438.ashx
Hentet 12 feb. 2019
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/~/media/0B07D9134BA24D9DBDE665B3174C950E.ashx
Hentet 12. feb. 2019

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk