Liggende transport midlertidigt ophold

 

  Udarbejdet/revideret: Februar 2019
Revideres: Februar 2021
Ansvarlig: Visitationen

Målgruppe:

Sygeplejersker på ældre og sundhedsområdet

Formål/mål:

At skabe klare kriterier for og dokumentation af afvigelser i praksis for transport til midlertidigt ophold

Liggende transport kan kun bestilles efter en sygeplejefaglig vurdering, hvor det vurderes, at borger på ingen måde kan transporteres i kørestol vha. flextur.


Den liggende transport skal aftales med visitator, som udleverer EAN nummer til den sygeplejerske, der bestiller transporten.


Der skal skrives et sagsnotat om, at der er bestilt liggende transport, hvor til og af hvem, så sekretariatet kan se dokumentationen, inden de betaler regningen.

 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk