PEP-Fløjte

 

  Udarbejdet/revideret: Marts 2020
Revideres: Marts 2022
Ansvarlig: INJK, Udv. spl., Sundhed & Myndighed

Målgruppe:

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker ansat på ældre- og sundhedsområdet i Kalundborg Kommune


Formål/mål:

At sikre alle medarbejder har den fornødne viden til at hjælpe og vejlede patienter i brugen af PEP-fløjte

Hvorfor anvende PEP-fløjte?

PEP står for Positive Expiratory Pressure og betyder, at man trækker vejret ind og puster ud mod en modstand.


Forskellige tilstande så som længere tids sengeleje og ophobning af slim kan påvirke vejrtrækningen, så patienten ikke længere trækker vejret optimalt. De to hyppigste problemer ved påvirket vejrtrækning er:

 1. Ophobning af slim
 2. Sammenfald af de små luftveje (alveolerne)

Ved ophobning af slim kan PEP-fløjten hjælpe til at få transporteret slimen op i svælget. Dette sker ved at luftvejene spiles ud, når patienten puster ud mod modstanden. Herved får patienten lettere ved at hoste slimen op.


Derudover forebygger PEP-fløjten, at de små luftveje (alveolerne) falder sammen.


PEP-fløjten kan også bruges, som forebyggelse ved kroniske lungelidelser.

 

Anvendelse:

For at opnå optimalt resultat skal patienten sidde op ved et højt bord. Hvile albuerne på bordet og holde ryggen rank. Fødderne placeres fladt på gulvet.


Patienten trækker vejret roligt ind og puster, lidt kraftigere end normalt, ud gennem fløjten. Dette gentages normalt 10 gange. Det er vigtigt at munden er tæt sluttet om mundstykket under alle 10 ind- og udblæsninger. Eks. som når du puster en ballon op, ellers mister du udvidelse af lungehinden, og der skal startes forfra.


Hold pause til vejrtrækningen er normaliseret. Herefter skal patienten ånde hurtigt og kraftigt ud (støde luften ud). Herefter kan patienten rømme sig eller hoste. Dette er for at få løsnet slim fra lungerne.


Dette gentages 3 gange, så patienter kommer op på 3 x 10 pust i alt.


PEP-fløjten bruges normalt 3 gange dagligt. PEP-fløjten bør anvendes, så længe der er vejrtrækningsproblemer eller problemer med slim. Kan også anvendes forbyggende og fast inden vanlig medicin og pn. For optimal effekt af medicin.

 

Rengøring:

Dagligt rengøring:

 • Skil den i 3 dele
 • Klargør noget lunkent/varmt vand i en balje
 • Put almindeligt opvaskemiddel (sulfo) i
 • Dyp de tre dele og rumstér lidt rundt med dem i vandet
 • Især ved mundstykket, skal der gnubbes grundigt
 • Lad være at skylle af med vand!
 • Stil tingene til tørring til næste dag

 

Ugentlig rengøring:

 • En gang om ugen, skal tingene ligge lidt i kogende vand en 2-3 minutter for at dræbe bakterierne
 • Og igen dryptørre på et viskestykke (altså ikke tørre tingene af)

Se video:


https://helbredsprofilen.dk/da/artikel/pep-floejten-hvordan-bruger-man-den


https://helbredsprofilen.dk/da/artikel/rengoering-af-pep-floejte

 

 

Referencer:

https://helbredsprofilen.dk/da/artikel/pep-floejten-hvordan-bruger-man-den
https://helbredsprofilen.dk/da/artikel/rengoering-af-pep-floejte

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk