GPS, superbruger - Funktion og opgaver

 

  Udarbejdet/revideret: November 2019
Revideres: November 2021
Ansvarlig: SALD & HEOG,
Demenskonsulenter

Målgruppe:

Superbrugere på Safe Call GPS i Kalundborg Kommunes Ældreområde

Formål/mål:

At sikre superbrugerne's kendskab til deres ansvarsområde

GPS visiteres primært af demenskonsulenterne. Tages en GPS akut i brug, skal den efterfølgende visiteres af demenskonsulent. Der er en GPS til akut brug på Odincentret og hos sygeplejerskerne i Nord.

Superbruger skal klargøre, udlevere og følge op på GPS. Klargøring af GPS foregår ved kontakt til Safecall på telefon 70200780 eller ved sikker mail til: info@safecall.dk.


Ved kontakt til Safecall på mail skrives ”GPS opsætning” i emnefelt. Der gives oplysning om hvilke GSP det drejer sig om, hvilke telefonnummer alarmer skal gå til og evt. geofence.


Hvis GPS ikke virker efter hensigt, tages der telefonisk kontakt til Safecall.

 

Superbruger skal sikre plejepersonalet, der skal administrerer GPS i hverdagen er oplært til dette.

  • Hvordan skal GPS dagligt administreres med opladning og kontrol af funktion.
  • Hvordan søges borger med GPS
  • Oplysninger på køreseddel
  • Demenssikring i Nexus udfyldes og ajourføres

Se i øvrigt ”GPS procedure” under instruksfiler.

 

I Nexus er det tilstand ”Orienteringssvne”, der relateres til indsats GPS. Visitator visiterer tid til adm. af GPS med ”Praktisk pakke pr uge.”

 

 

 

 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk