Vejledning ved besøg på plejecentre og bo-institutioner

 

  Udarbejdet/revideret: 13. maj 2020
Revideres: August 2020
Ansvarlig: Inge Jekes (godkendt af chefer på ældre- og sundhedsområdet samt det socialpædagogiske område)

Målgruppe:

Personalet på ældre og sundhedsområdet, samt det socialpædagogiske område.

Formål/mål:

At sikre besøg på plejecentre og botilbud gennemføres ud fra de sundhedsfaglige anbefalinger, så smitterisiko forebygges og reduceres for både beboere, nære pårørende og medarbejdere.

Nære pårørende Ved nære pårørende forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller
børn. En person, som borgeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nærmeste pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af institutionsledelsen.


Forud for besøg

Besøg må kun foregå efter forudgående tidsbestilling og i de der til indrettede telte.  Besøgsvarighed 30 minutter i tidsrummet kl.10-17 alle dage.
Besøg er kun tilladt for nære kontakter (se fodnote) og kun 1-2 ad gangen. 
Der skal spørges ind til, om besøgende har været uden symptomer på sygdom foreneligt med Covid-19 i 48 timer før besøget. Symptomer på COVID-19 er ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskel-smerter, tør hoste og feber, men kan også være mild forkølelse. Desuden oplever nogle at få hovedpine, kvalme, diarré og muligvis andre symptomer.
Hvis besøgende har symptomer eller har haft symptomer, må besøge ikke gennemføres, og de besøgende opfordres til at bestille ny tid efter at have været symptomfri i 48 timer.

Ved besøget spørges til, om de besøgene er bekendt med retningslinjerne, som er beskrevet i pjecen:  ”Til dig, der skal besøge en pårørende på et plejecenter”, elles udleveres pjecen.

Medbringes forplejning, henstilles der til, at dette ikke indtages under selve besøget.

Under besøget

Den besøgende spritter hænderne ved ankomst. Der henvises til plakaten, der anviser, hvordan der udføres korrekt håndhygiejne og hvorfor.

Det opstillede bord skal benyttes ved besøg. 
Afstandskriteriet om 2 meter mellem beboeren og de besøgende skal overholdes.
Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal så vidt muligt undgås. Hvis det sker, at det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt, skal den besøgende og beboeren afspritte hænder straks efter kontakten.

Efter besøget

Beboere og besøgende spritter hænder efter besøget.

Rengøring: Kontaktpunkter, som den besøgende har berørt, samt bord, stol og evt. skillevæg rengøres af personalet med almindelige rengøringsmidler og derefter desinficeres efter hvert besøg.


Toiletbesøg

Ved behov for toiletbesøg følges den besøgende til og fra anvist toilet, som efterfølgende rengøres og desinficeres af personalet.

 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk