For at forebygge smitte med Covid-19 samt ved mistanke om eller bekræftet smitte med Covid-19

 

  Udarbejdet/revideret: Aug 2020
Revideres: Aug 2022
Ansvarlig:

KALB, Sygepl., Sygeplejen Syd

INJK, Udvikl. spl.

Målgruppe:

Medarbejdere ansat på ældre og sundhedsområdet i Kalundborg kommune

Formål/mål:

At sikre, at alle relevante tiltag mod smittespredning tages i brug, herunder at værnemidler anvendes korrekt og i de situationer, hvor der er brug for det.

At sikre observation af borger med mistanke om eller bekræftet smitte med Covid-19
At sikre at medarbejderne ved, hvornår der skal anvendes værnemidler

 

Generelle forholderegler mod smittespredning

Smitte sker via dråber fra luftvejene ved fx hoste/nys og fra forurenede overflader.

Korrekt håndhygiejne, rengøring og så vidt muligt at holde 1-2 meters afstand er de vigtigste midler til at foreygge smitte.

Værnemidler, fx handsker og masker, er ikke i sig selv nok til at forebygge smitte. De skal bruges korrekt og i kombination med korrekt håndhygiejne, rengøring, og afstand - ellers kan de give falsk tryghed og selv udgøre smitterisiko.

 

Henvendelse

Der skal så vidt muligt holdes 1-2 meters afstand.

I en overgangsperiode, hvor der er øget smittetryk og stor modtagelighed i befolkningen på grund af manglende immunitet, er der derfor behov for tiltag til at hindre smittespredning fra personer uden tegn på sygdom, men som alligevel kan være smittet og i risiko for at smitte andre.

Der skal benyttes visir eller ansigstmaske og brille ved personlig pleje og andre opgaver, som medfører ansigt til ansigt kontakt. Visir skal dække fra øre til øre og fra hage til pande, ellers skal der suppleres med maske. Der skal suppleres med maske ved påvist CoVid-19.

 

Vurdering af smitte:

Ved henvendelse vurderes om der er mistanke om smitte udfra nedenstående:

Scenarie 1: Hvis læge eller visitator har noteret, at der er mistanke eller kendskab til Covid-19, påføres værnemidler, som beskrevet i instruksfiler.

Scenarie 2 - øvrige patienter: Optagelse af anamnese på afstand (mere end 1 meter fra borgeren), hvis muligt, ellers påføres  værnemidler ved:

Almensymptom, mindst en af følgende:
feber, hovedpine, ledsmerter eller muskelsmerter
OG
Luftvejssymptom, mindst en af følgende:
hoste, åndenød eller ondt i halsen

 

Sygepleje:

Daglige observationer:
I forhold til sygepleje til borger med Covid-19 status, så er fokus rettet mod symptommanifestation hos borgeren. Dette betyder, at borger dagligt skal observeres for forandringer i symptomer:

Symptomer kan være mangeartet fra hududslæt til almen svækkelse og fald.

Typiske symptomer: Feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og åndenød.

Atypiske symptomer: Stoppet/løbende næse, diarre (3,7%), kvalme (5%).

Sjældne og mere alvorlige symptomer: Pneumoni, sepsis, nyresvigt.

Der udføres : TOBS, og saturation

Der udarbejdes mål og handlingsanvisninger.

Når borger har været symptomfri i 48 timer, kan borger vurderes som fri for smitte. Eller hvis lægen bekræfter anden diagnose og dermed fravælge mistanke om Covid-19.

 

Dokumentation:

Dokumentation sker i henhold til dokumentationshåndbogen, dvs. værdier noteres som målinger og de øvrige observationer noters i ”Øvrige observationer”.

Der skal oprettes tilstand ”Respirationsproblemer”. Af ”Faglig notat” skal der fremgå, om der er Mistanke om CoVid-19 smitte eller om det er Bekræftet CoVid-19 smitte. Hvem der har bedt om CoVid-19 status. (F.eks. egen læge, sygehus, afd. eller Sygepleje, Ip-Syd). Dato for første symptomer foreneligt med CoVid-19.

Relevante tilstande oprettes. Enten som aktive tilstande eller potentielle tilstande i forhold til symptomer på CoVid-19 smitte. F.eks. kan der oprettes en aktiv tilstand ”Problemer med mave og tarm” såfremt borger har kvalme/diarre. Eller oprettes ”Potentiel tilstand” på ”Problemer med mave og tarm” således, at vi er særlig opmærksom på dette.

Udfra tilstande, oprettes mål og handlingsanvisninger.

”Smittefare”
Noteres under: ”Overblik”>”Helbredsoplysninger”>”Helbredsoplysningsskemaer”. Såfremt det allerede er oprettet, klikkes der på skemaet ”Smittefare”. Såfremt smittefareskema ikke er oprettet, klikkes der på ”+” ud for overskriften ”Helbredsoplysningsskema”. Der skrives i skemaet i feltet ”Andre smittefaretyper”. Det noteres, om det er

 • Mistanke om CoVid-19
 • Bekræftet smitte med CoVid-19
 • Medbring værnemidler ved hvert besøg, som benyttes i henhold til instruks

https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/infektionshygiejniske-retningslinjer-for-covid-19


Triagering: Borger vurderes rød, gul eller grøn, som vanligt.

OBS: Alle nye tilfælde af CoVid-19 skal indrapporteres til nærmeste gruppeleder.

 

Rengøring af værnemidler

Som hovedregel er værnemidler engangs og skal kasseres efter brug

Såfremt visiret er flergangsvisir, rengøres dette således:

 1. Påtagning af rene handsker
 2. Rengøring med vand og sæbe eller rengøringsserviet
 3. Aftørring med ethanolbaseret alkohol 70-85% v/v.

 

 

Referencer:

 1. https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsleksikon/c/covid19
 2. https://www.dr.dk/viden/webfeature/corona-symptomer
 3. Sundhedsstyrelsen; Anbefalinger vedr. forebyggelse af smitte med COVID-19 ved tæt kontakt mellem asymptomatiske personer i arbejdsmæssig sammenhæng d.18 april 2020
 4.  Midlertidige anbefalinger for rationel brug af værnemidler ved mistænkt eller bekræftet COVID-19 - 4. udgave, 5. juni 2020 SSI
 5.  https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19.ashx hentet 24. aug.2020

 

 

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk