Akut & kronisk sygdom

 

  Udarbejdet/revideret: Juni 2017/
okt. 2019
Revideres: Okt. 2021
Ansvarlig:

Udviklingssygeplejerske I.J. - Sundhed & Myndighed

Målgruppe:

Sundhedsfagligt personale ansat på ældre og sundhedsområdet:

 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Personale, som ikke er autoriseret fx social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere,   uuddannede afløsere


Formål/mål:

Medarbejderen kender kompetencer og ansvar i situationer, hvor patienten  får behov for behandling

At sikre at borgernes behov for undersøgelse og behandling af både akutte og kroniske tilstande tilgodeses


Instruks:

Hvis en borger bliver akut syg eller er udsat for et ulykkestilfælde, eller ændring i almen tilstanden skal der handles med afsæt i nedenstående:

 • Sygeplejersken

  Har patienten AKUT behov for hjælp, tilkald hjælp ved at ringe 112.

  Det ligger indenfor sygeplejersken kompetence område at vurdere patienter, som er akut syge ved hjælp af ABCD(E).

  Der skal tages kontakt til læge, vagtlæge eller sygehus (hvis der er truffet aftale herom), hvis en borger bliver akut syg eller er udsat for et ulykkestilfælde, eller er der opstår forværring af kronisk sygdom.

  Benyt ISBAR i kommunikationen med lægen eller det præhospitale beredskab, se vejledning for læge kontakt. http://instruksfiler.kalundborg.dk/Vejledninger_og_procedurer/laegekontakt.html

  Der skal handles på ordination fra lægen.

   

 • Social- og sundhedsassistenten

  Har patienten AKUT behov for hjælp-, tilkalde hjælp ved at ringe 112.

  Bliver patienten akut syg eller der opstår forværring af kendt kronisk sygdom følges vejledning for TOBS. http://instruksfiler.kalundborg.dk/Vejledninger_og_procedurer/tobs.html

  Benyt ISBAR i kommunikationen - følg vejledningen for læge kontakt.
  http://instruksfiler.kalundborg.dk/Vejledninger_og_procedurer/laegekontakt.html


  Der skal handles på ordination fra lægen.

 • Hjælperen

  Har patienten AKUT brug for hjælp, tilkalde hjælp ved at ringe112.

  Opstår der ændring i patientens tilstand, benyt ændringsskema eller hjul  til triageren af patienten. Kontakt en sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent, hvis patienten er akut syg eller der opstår forværring af kronisk sygdom.

  Benyt ISBAR i kommunikationen.

Ved dødsfald:

Følges vejledning for dødsfald.
http://instruksfiler.kalundborg.dk/Vejledninger_og_procedurer/dodsfald.html

Dokumentation:

Der dokumenteres i omsorgssystemet ifølge dokumentations håndbogen.
Værdier noteres i målinger.
Observationer, handlinger dokumenteres i plejeplan.
http://instruksfiler.kalundborg.dk/Vejledninger_og_procedurer/haandbog_til_dokumentation_i_kalundborg_kommune.pdf


 

 

 

Referencer:

Sundhedsloven  Lov nr. 546 . 2005. afsnit 3 og kap. 138.
Sygeplejefaglige optegnelser VEJ nr.9019 af 15/01/2013.

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk